log ind opret ny bruger nyheder tip en ven hjælp kom godt i gang Danish Danish
 
   
   
Individuel score

Denne indstilling angår kun gloselisterne

On: Hver gloseliste har individuel score på hver mode-indstilling:
1-2 (dansk-italiensk), 2-1 (italiensk-dansk), audio 2-1 og diktat 2
Off: Der er kun én score til hver gloseliste.
Den er fælles for alle mode-indstillinger
Smugkig

Med denne indstilling slået til, har du mulighed for at få vist verbets bøjning ved at klikke på de tre streger

Skjul oversættelser

Sæt denne indstilling til on for at øve verbernes og glosernes betydning, samtidig med at du øver bøjninger og grammatik.

Du kan få vist oversættelsen og kontrollere din hukommelse ved at klikke på spørgsmålstegnet eller trykke på [pil op]-tasten.

Eks 1Eks 2
Eks 3

Skjul infinitiv

Sæt denne indstilling til on for at skjule infinitiven af verbet i de øvelser, hvor genkendelse af verbet er en del af øvelsen.

Du kan få vist infinitiven og kontrollere din hukommelse ved at klikke på [verbum] eller trykke på [pil op]-tasten.Du kan udfordre din hukommelse yderligere ved samtidigt at sætte indstillingen skjul oversættelser til on:

næste-knap

On
Med denne indstilling slået til går du videre fra en øvelse til en anden ved at klikke på knappen næste. Dette giver et roligere skærmbillede.
Bemærk: På computer kan du trykke på enter i stedet for at klikke på knappen.

Off
Med indstillingen slået fra vises den næste øvelse automatisk uden pause.
Rapporter en fejl

Benyt denne funtion til nemt og hurtigt at gøre os opmærksom på fejl ved øvelserne.

Sæt denne indstilling til off for at fjerne muligheden.

Vis score


Bedst: 15 5 20 (75%)
Nu: 5 2 20


Grøn: Antal rigtige svar
Rød: Antal forkerte svar
Sort: Antal opgaver i alt
Understregning: Når et tal forøges, understreges det


Systemet tæller således:
 • Rigtigt svar
  - når svaret er korrekt
  - når svarfeltet er tomt
 • Forkert svar
  - når der står et forkert svar i svarfeltet

Du kan selv korrigere
Klik på de grønne og røde tal ud for Nu for at korrigere.

Husk at gemme dit resultat
Når du har afsluttet dine øvelser, får du mulighed for at gemme resultatet som bedste resultat.
Du kan altså også vælge at beholde det gamle bedste resultat ved ikke at gemme det nye.

Vis score findes ved
 • Gloselister
 • Grammatikøvelser
 • Øvelserne under mine verber

Du kan slå funtionen til og fra under indstillinger
A A A
produkt priser kontakt

Grammatik - tips og vejledning

Herunder finder du en oversigt over opgavetyperne i grammatikdelen og gode tips til, hvordan du griber det an.


Ubestemt artikel (kendeord)
un libro, un'amica, una casa,...
Start med de regelmæssige ord på -o, -a, -e, og tilføj de andre efterhånden.

Bestemt artikel (kendeord)
il libro, gli amici, la macchina,...
Her er det også en god idé at gå frem skridt for skridt. Du kan f.eks. vælge:
 • De regelmæssige ord på -o og -a i ental: la donna, l'amica, il gelato, l'albergo, lo zio...
 • Udvid med flertal: le donne, le amiche, i gelati, gli alberghi, gli zii...
 • Vælg en række ord på -e og få lært deres køn : il bicchiere, la stazione, la notte, il giornale...
 • Tilføj efterhånden de uregelmæssige: il cinema, la mano, la foto, la radio...

Substantivernes bøjning (navneord)
Få lært hvad substantiverne hedder i flertal. Der er to opgavetyper:
 • Uden artikel: un libro - due libri
 • Med artikel: la birra - le birre
Start med de helt regelmæssige og udvid så med andre grupper efterhånden:
 • - co, -ca, -go, -ga: l'albergo - gli alberghi, l'amica - le amiche, il medico - i medici
 • - io: il negozio - i negozi, l'ufficio - gli uffici, lo zio - gli zii
 • - ista: il barista - i baristi, la pianista - le pianiste
 • blandet: l'uomo - gli uomini, la città - le città

Substantiver (navneord) og adjektiver (tillægsord)
Her arbejdes der med hele sætninger, hvor du også kan øve dig i adjektivernes bøjning.
Der er to opgavetyper:
 • Indsæt adjektiv: (buono) la pizza è buona
  Du bestemmer selv, om du vil have opgaver i ental, flertal eller blandet
 • Hele sætninger:
  • Omskriv til flertal: la casa è bella - le case sono belle
  • Dan sætning: (pl) piazza, grande - le piazze sono grandi
Adjektiverne er også opdelt i regelmæssige -o og -e adjektiver og i forskellige andre grupper, så du definerer selv dine opgaver.
Her kommer et par eksempler:
 • regelmæssige -o, -a substantiver + regelmæssige -o adjektiver:
  (freddo) i gelati sono freddi
  la ragazza è piccola - le ragazze sono piccole
 • regelmæssige -o, -a substantiver + regelmæssige -e adjektiver:
  (grande) il panino è grande
  la donna è giovane - le donne sono giovani
 • substantiver og adjektiver på -ca, -co, -ga, -go:
  (stanco) le amiche sono stanche
  il tedesco è simpatico - i tedeschi sono simpatici
Mulighederne er mange, og du kan gå stille og roligt frem i dit eget tempo og efterhånden udfordre dig selv ved at blande de forskellige grupper.

Akkusativ- og dativpronominer
Her kan du øve akkusativ- og dativpronominerne samt kombinationen af dem: de sammensatte pronominer.

Først vælger du (under pronominer), hvilken eller hvilke opgavetyper, du ønsker.
Under hver pronomintype er der tre opgavetyper.
 1. I den øverste af dem erstatter man blot dét i kursiv med et pronomin:
  scrivo la lettera - la scrivo
 2. Den midterste er en spørgsmål/svar-opgave, hvor man kun øver pronominer i 3.person (akk: lo, la, li, le, l')
  mangi il gelato? - sì, lo mangio
 3. Den nederste er som den midterste, blot med pronominer i 1+2.person (akk: mi, ti, ci, vi)
  mi capisci? - sì, ti capisco
Du kan vælge én opgavetype ad gangen eller flere opgavetyper samtidigt. De valgte typer blandes og kommer i en tilfældig rækkefølge.
Endelig kan du også kontrollere sværhedsgraden ved at vælge om pronominerne i opgaverne kun skal være i ental, kun i flertal eller om der skal være blandet ental og flertal.

Du kan øve dig i verberne samtidigt
Funktionen giver dig mulighed for at øve verber, samtidigt med at du øver pronominer.
For at gøre dette skal du vælge jeg skriver under verber. I opgaverne vil du så skulle bøje verbet rigtigt i svaret:
comprate la casa? - no, non la compriamo
Du kan vælge om opgaverne skal være i presente, passato prossimo, condizionale eller futuro. Vælger du flere bøjninger samtidigt, kommer de i en blanding.
Vælger du passato prossimo, vil du kunne øve, hvordan participiet bøjes efter akkusativpronominet:
hai letto i libri? - no, non li ho letti
Hvis du kun ønsker at øve pronominer og ikke verber, skal du blot vælge skriv automatisk under verber.

Gå frem skridt for skridt
Når du lige er gået i gang med at lære pronominerne, anbefaler vi, at du fokuserer på dem og vælger skriv automatisk under verber og nøjes med at vælge presente. Start med en enkelt opgavetype ad gangen.
Men efterhånden som du føler dig mere sikker, kan du begynde gradvist at skrue op for udfordringerne: blande opgavetyper, bland opgaver med forskellige typer at pronominer, vælg selv at skrive verberne, blande forskellige bøjninger i opgaverne. Der er rigtig mange sværhedsgrader, og det gælder om at finde et niveau, hvor man føler sig godt tilpas men også udfordret.

 
Web apps: Smartphone & tablet (?) cookies | betingelser | persondata
Cookies
Sitet anvender cookies, som har den funktion at få interaktiviteten til at virke.
Desuden anvendes Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik.
Web apps luk

Du kan tilgå Lo Studio Italiano på smartphone og tablet (iOS/Android).
Du skal blot gå til sitet via browseren. Systemet registrerer automatisk din enhed og viser den version (web app), som passer til skærmstørrelsen.
Der skal ikke downloades eller installeres noget på din enhed.
HERHER