log ind opret ny bruger nyheder tip en ven hjælp kom godt i gang tutorials Danish Danish
 
   
   
Individuel score

Denne indstilling angår kun gloselisterne

On: Hver gloseliste har individuel score på hver mode-indstilling:
1-2 (dansk-italiensk), 2-1 (italiensk-dansk), audio 2-1 og diktat 2
Off: Der er kun én score til hver gloseliste.
Den er fælles for alle mode-indstillinger
Smugkig

Med denne indstilling slået til, har du mulighed for at få vist verbets bøjning ved at klikke på de tre streger

Skjul oversættelser

Sæt denne indstilling til on for at øve verbernes og glosernes betydning, samtidig med at du øver bøjninger og grammatik.

Du kan få vist oversættelsen og kontrollere din hukommelse ved at klikke på spørgsmålstegnet eller trykke på [pil op]-tasten.

Eks 1Eks 2
Eks 3

Skjul infinitiv

Sæt denne indstilling til on for at skjule infinitiven af verbet i de øvelser, hvor genkendelse af verbet er en del af øvelsen.

Du kan få vist infinitiven og kontrollere din hukommelse ved at klikke på [verbum] eller trykke på [pil op]-tasten.Du kan udfordre din hukommelse yderligere ved samtidigt at sætte indstillingen skjul oversættelser til on:

næste-knap

On
Med denne indstilling slået til går du videre fra en øvelse til en anden ved at klikke på knappen næste. Dette giver et roligere skærmbillede.
Bemærk: På computer kan du trykke på enter i stedet for at klikke på knappen.

Off
Med indstillingen slået fra vises den næste øvelse automatisk uden pause.
Rapporter en fejl

Benyt denne funtion til nemt og hurtigt at gøre os opmærksom på fejl ved øvelserne.

Sæt denne indstilling til off for at fjerne muligheden.

Vis score


Bedst: 15 5 20 (75%)
Nu: 5 2 20


Grøn: Antal rigtige svar
Rød: Antal forkerte svar
Sort: Antal opgaver i alt
Understregning: Når et tal forøges, understreges det


Systemet tæller således:
 • Rigtigt svar
  - når svaret er korrekt
  - når svarfeltet er tomt
 • Forkert svar
  - når der står et forkert svar i svarfeltet

Du kan selv korrigere
Klik på de grønne og røde tal ud for Nu for at korrigere.

Husk at gemme dit resultat
Når du har afsluttet dine øvelser, får du mulighed for at gemme resultatet som bedste resultat.
Du kan altså også vælge at beholde det gamle bedste resultat ved ikke at gemme det nye.

Vis score findes ved
 • Gloselister
 • Grammatikøvelser
 • Øvelserne under mine verber

Du kan slå funtionen til og fra under indstillinger
A A A
produkt priser kontakt

Nyheder


Læs herunder om nyheder og opdateringer på Lo Studio Italiano


Uddrag fra nyhedsbrev 30.01.2024


Nu kan du få mere hjælp og gode tips til, hvordan du bedst bruger Lo Studio Italiano.

Vi udgiver således i dag to video tutorials:

Gå til vores tutorials for at starte en video.

Uddrag fra nyhedsbrev 15.01.2024


Vi fortsætter den igangværende opdatering af sitets øvelser i verbernes bøjning, og fra i dag kan du også øve condizionale med hele sætninger!

I øvelserne høres du i én tilfældigt udvalgt person, som i følgende eksempler:Samtidig med at du øver selve bøjningen, er det tanken, at du kan øve dig i forståelsen af, hvad condizionale udtrykker.

Prøve således at tilføje noget kontekst, som understøtter brugen af condizionale.
Det kan f.eks. være en betingelse, som siger noget om nutiden:
- se non piovesse faremmo una passeggiata.

- se vivessi a Napoli mangerei la pizza ogni giorno.
Eller om datiden:
- se non avessimo mangiato troppo faremmo una passeggiata..

- mangerei la pizza se il medico non me l'avesse proibito
På den måde aktiverer du dit ordforråd, styrker din forståelse af brugen af condizionale og øver betingelseskonstruktioner.
Bemærk: Du skal kun skrive selve verbet i svarfeltet, ikke dine tilføjelser.

Sådan kommer du i gang:
Gå til www.lostudioitaliano.com, log ind, og klik på verber, mit studio, condizionale.

Vælg så indstillingen én person for at få den nye type øvelser med hele sætninger:
Flere opgavetyper med de italienske verber?
Besøg denne demoside, og prøv selv!
Uddrag fra nyhedsbrev 13.11.2023


Nu kan du også øve imperfetto med hele sætninger!

Du høres i én tilfældigt udvalgt person, som i følgende eksempler:Samtidig med at du øver imperfetto-bøjningen, lærer du en lang række udtryk at kende, såsom andare in montagna og dormire sul divano i eksemplerne ovenfor.

Men tanken er, at du skal have endnu mere ud af det!

Prøve således at tilføje noget kontekst, som understøtter brugen af imperfetto.
Det kunne f.eks. være:
- andavamo spesso in montagna.

- mentre io pulivo tutta la casa mio marito dormiva sul divano.
Eller:
- quando ero piccolo andavamo in montagna ogni estate.

- mio zio dormiva sempre sul divano quando veniva a trovarci.
På den måde aktiverer du dit ordforråd og styrker din forståelse af bruge af imperfetto.
Bemærk: Du skal kun skrive selve verbet i svarfeltet, ikke dine tilføjelser.

Sådan kommer du i gang:
Gå til www.lostudioitaliano.com, log ind, og klik på verber, mit studio, imperfetto.

Vælg så indstillingen én person for at få den nye type øvelser med hele sætninger:
Flere opgavetyper med de italienske verber?
Besøg denne demoside, og prøv selv!

Uddrag fra nyhedsbrev 30.10.2023


Vi fortsætter udrulningen af nye øvelser med verber i hele sætninger - og turen er nu kommet til presente!

I øvelserne høres du i verbets bøjning i én tilfældigt udvalgt person, som i eksemplerne her:Ud over at du øver dig i verbernes bøjning, er idéen med opgaverne:
 • At du lærer en lang række almindelige udtryk og vendinger at kende, som her guardare la TV og fare i compiti. Der følger danske gloser med øvelserne.

 • At du aktiverer dit italiensk ved at tilføje noget til sætningerne.
  Det kunne f.eks. være:
  - guardo la TV dalle 20 alle 22.

  - fanno i compiti ogni giorno?
  Eller længere sammenhænge, som for eksempel:
  - quando ho finito di lavorare, torno a casa e preparo da mangiare. Poi, dopo aver cenato, mi faccio un caffè e guardo la TV.

  - i tuoi figli fanno i compiti da soli o li aiuti?
  Giv dig god tid til hver øvelse, se scenen for dig, lev dig ind i den, og sig det hele højt!
  Bemærk: Du skal kun skrive selve verbet i svarfeltet, ikke dine tilføjelser.

Super! Hvordan kommer jeg i gang?
Gå til www.lostudioitaliano.com, log ind, og klik på verber, mit studio, presente.
Her vælger du indstillingen én person for at få den nye type øvelser med hele sætninger:


Vælger du alle personer, bliver du hørt i hele bøjningen, som her:

Prøv selv forskellige opgavetyper med verberne på denne demoside!
Uddrag fra nyhedsbrev 02.10.2023


Vi begynder nu udrulningen af en stor opdatering af øvelserne i verbernes bøjning, som vi håber vil give dig et endnu større udbytte, aktivere dit italiensk og gøre din øvning sjovere!

Med denne opdatering øver du ikke blot verbernes bøjning. Du vil samtidig:
 • Lære hvad det enkelte verbum bruges til.
  Hvad er de typiske udtryk, og hvilke præpositioner osv. indgår?

 • Kunne træne din forståelse af, hvad bøjningen udtrykker.
  I hvilken sammenhæng ville sætningen give mening?
Det, vi har gjort, er at tilføje en række typiske sætninger og udtryk til hvert verbum, så øvelserne eksempelvis ser således ud:Idéen i ovenstående eksempel er således:
 • At du lærer udtrykkene tornare a casa og cambiare argomento at kende. Der følger danske gloser med opgaverne.

 • At du aktiverer dit italiensk og træner din forståelse af, hvad bøjningen udtrykker ved at tilføje noget til sætningen, som giver kontekst, og som underbygger tidsaspektet.
  Det kunne f.eks. være:
  sono tornata a casa abbastanza tardi ieri sera

  i colleghi hanno cambiato argomento quando è entrato il capo
Giv dig god tid til hver opgave, brug fantasien og de ord, du allerede kender - det må gerne være helt enkelt!
OBS: Du skal fortsat kun indtaste verbet i svarfeltet, ikke dine tilføjelser.
Men sig det hele højt!

Der er over 6000 små sætninger at øve med, og du finder dem under verber, mit studio, passato prossimo. Andre bøjninger følger senere.

Prøv selv på denne demoside!

Uddrag fra nyhedsbrev 06.03.2023


Hvad hedder den ubestemte artikel foran bicchiere?
Og hvad med voce?

For at svare på spørgsmålet skal vi kende ordets køn, dvs. slå det op i en ordbog.

Nu har vi gjort det lettere for dig!

Hvis du i en øvelse har brug for at kende kønnet på et -e navneord, vil du nu hurtigt kunne finde det. Kig efter et spørgsmålstegn i parentes lige efter glosen, som her ved notte:Tanken er, at du først gransker din hukommelse for kønnet. Er du stadig usikker, klikker du blot på spørgsmålstegnet og får vist et f for femininum eller et m for maskulinum:Ovenstående hjælp er nu tilgængelig ved alle grammatikøvelser.
Bemærk: Du kan trykke på [pil op]-tasten i stedet for at klikke på spørgsmålstegnet.

Du kan også øve køn og betydning i gloselisten navneord på -e:


Bemærk: Du skal kun skrive den danske oversættelse i svarfeltet, ikke kønnet.

Uddrag fra nyhedsbrev 31.01.2023


I dag introducerer vi muligheden for at træne verber på øret!

Under verber, mit studio findes øvelserne ental til flertal og skift bøjning. Her har du nu mulighed for at vælge mellem mode-indstillingerne skrift og audio:Vælger du audio erstattes verbet i sætningen mandi un regalo med et lydikon () som her:Du vil således skulle genkende verbet og dets form alene ud fra lyden.

Tips og tricks
Tjek at den automatiske afspilning af lyd er slået til () øverst på siden. Klik på lydikonet (1) eller tryk på [pil ned]-tasten på tastaturet for at få lyden gentaget. Du kan også hente hjælp ved at få oplyst infinitiven af verbet (2). Endelig kan du smugkigge på hele bøjningen (3).Flere øvelser for øret
Vidste du, at du også kan øve gloser på øret?
Klik på en gloseliste, f.eks. dyr, og vælg audio under mode:Så bliver du tilsvarende udfordret til at genkende gloserne kun på lyden:


Uddrag fra nyhedsbrev 16.01.2023


For at kunne bøje et italiensk verbum korrekt har du ofte brug for at kunne huske verbets infinitiv (navneform).

Skal du f.eks. omskrive sætningen quando esci? til passato prossimo, så skal du først huske, at esci kommer af verbet uscire (infinitiven) for at kunne danne passato prossimo.

Dette kan du nu bedre træne, idet vi nu skjuler infinitiven i gloserne ved at erstatter den med [verbum].
Eks.:Kan du ikke komme i tanke om infinitiven, klikker du blot på [verbum] for at få den vist.

Du kan under indstillinger () tilpasse, hvad der skjules:

Har du både skjul oversættelser og skjul infinitiv slået til (default), ser øvelsen således ud:- og din hukommelse udfordres med både det ene og det andet.
Prøv forskellige indstillinger, og se, hvad du får mest ud af.

Uddrag fra nyhedsbrev 14.11.2022


Vi ved fra jeres feedback (tak!), at de danske gloser i forbindelse med øvelserne er en stor hjælp.

Nu skjuler vi dem imidlertid... idet vi erstatter de danske oversættelser med spørgsmålstegn.
Det ser således ud:Og hvorfor nu det?

Tanken er at tvinge din hjerne til at kigge ned i hukommelsen efter de italienske glosers betydning i stedet for at lade øjnene glide hen over en dansk oversættelse. Du vil med andre ord få endnu mere hjernegymnastik ud af din øvning. :-)

Har du i sidste ende alligevel brug for hjælp med en glose, klikker du bare på spørgsmålstegnet for at få vist den danske oversættelse.

Bemærk: På computer kan du i stedet for at klikke på spørgsmålstegnene trykke på [pil op]-tasten for på én gang at få vist alle danske oversættelser.
Hvis genvejstasten ikke virker, skal du anbringe cursoren i svarfeltet.

Foretrækker du, at de danske oversættelser er synlige hele tiden, kan du slå skjul oversættelser fra under indstillinger ().

Skjul oversættelser er deaktiveret i demo mode.
Uddrag fra nyhedsbrev 31.10.2022


I dag lancerer vi endnu en opgavetype med verberne i hele sætninger!

Vi kalder opgavetypen skift bøjning, og du finder den under verber, mit studio:Opgaverne går ud på at omskrive en sætning fra en bøjning til en anden, som her fra presente til passato prossimo:Eller her fra passato prossimo til imperfetto:Du kan vælge at træne genkendelse af bøjningen samtidigt ved at inkludere flere bøjninger i øvelsen. Her omskriver vi fra imperfetto, condizionale, futuro til presente. Kan du genkende, hvad der er hvad?Tip: Når du øver på sitet, kan du tage et smugkig på begge bøjninger i hver opgave ved at klikke på de tre streger ().

Hvad bøjningerne udtrykker
Ud over at få øvet verbernes konkrete bøjningsformer er det tanken, at du kan bruge opgavetypen til at opøve din forståelse af, hvad bøjningerne udtrykker. For den grundlæggende introduktion til bøjningerne og deres anvendelse henviser vi til en lærebog eller et italienskkursus. Derefter kan du bruge skift bøjning således:

Prøv at forestille dig en situation, hvor den enkelte sætning giver mening. Tilføj noget til den, som underbygger, hvad bøjningen udtrykker.

I eksemplerne her omskrives sætningerne fra presente til en anden bøjning, og vi har lavet små tilføjelser i parentes:

Omskriv til passato prossimo
(Mario) parte per Roma (fra poco)
(Mario) è partito per Roma (due ore fa)
Omskriv til imperfetto
andiamo in Grecia (quest'anno)
andavamo in Grecia (ogni estate quando ero piccolo)
Omskriv til condizionale
faccio una passeggiata (ogni sera)
farei una passeggiata (se non fossi così stanco)
Lav hellere få opgaver, hvor du til gengæld giver dig tid til at sætte den enkelte sætning ind i en meningsfuld sammenhæng. Se scenen for dig, lev dig ind i den, sig sætningen og dine egne tilføjelser højt!
Du vil få en masse ud af det - og måske er det endda sjovt. :-)

Bemærk: Du skal kun indtaste verbet i svarfeltet, ikke dine egne tilføjelser.

Der er som altid danske gloser til øvelserne.
Man kan prøve eksempler på denne demoside.

Uddrag fra nyhedsbrev 20.09.2022


Vi har glædet os til i dag!
Efter lang tids udvikling lancerer vi nu en helt ny opgavetype, hvor du - samtidig med at du øver verbernes bøjning - får en hel masse almindelige udtryk ind på rygmarven.

Vi kalder opgavetypen ental til flertal, og du finder den under verber, mit studio:Opgaverne går ud på at genkende et verbum og omskrive det fra ental til flertal:- eller omvendt, fra flertal til ental:Du kan vælge at få opgaver i én bestemt bøjning, som presente herover, eller at inkludere flere bøjninger, så du samtidig trænes i at genkende bøjningen.
Her har vi valgt presente, condizionale og imperfetto:Der er danske gloser til opgaverne, så du kan kaste dig ud i det uden ordbog.

Lær verberne bedre at kende
Hvordan bruger man et givet verbum?
Hvad siger man typisk med det?
Er der faste udtryk?
Tager det en præposition, og hvilken?

Vi har knyttet en lang række små eksempelsætninger til hvert af de 479 verber til rådighed i opgavetypen, og systemet vælger en ny sætning, hver gang et verbum bruges. Sig sætningen højt(!), og prøv at forestille dig en situation, hvor den bliver sagt, først til én person og så til flere (eller omvendt). Det vil både giver dig en større forståelse for verbernes brug og gøre din øvning sjovere. :-)

Rapporter en fejl
Med de mange (tusindvis) af eksempelsætninger og tilhørende danske gloser, kan der selvfølgelig have sneget sig fejl ind. Hvis du ser en sådan, vil vi være meget taknemmelige for at få et praj. Klik blot på rapporter en fejl under gloserne:


På forhånd stor tak!
Funktionen kan slåes fra under indstillinger ().

Vi håber, du vil få noget ud af de nye opgaver!
Man kan prøve eksempler på denne demoside.

Uddrag fra nyhedsbrev 05.09.2022


Vi skriver for at informere dig om nogle netop udgivne forbedringer på Lo Studio Italiano.

Forbedret design ved øvelserne
De største ændringer er at finde i computer-versionen.
Her ser designet ved en række opgavetyper nu ud som følger:

Som det fremgår, er svarfeltet rykket ned under opgaven og erstattet i selve opgaven med grafikken [...].

Når du har skrevet dit svar og klikket på check, rettes opgaven, og du skal nu klikke på næste for at gå videre:

Bemærk: Du kan trykke enter på tastaturet i stedet for at klikke på check og næste.
Formålet med ændringerne er at skabe et roligere skærmbillede for øjnene, når du laver øvelser.
Vi håber, du bliver glad for det!

Der er mulighed for at fjerne næste-knappen, hvis man hellere vil øve uden. Det gøres ved at åbne indstillinger () og skifte indstillingen til off:


Det var det vigtigste i denne omgang!
Bemærk: Siden skal genindlæses i din browser (tryk Ctrl+F5), for at alle ændringer finder sted.

Uddrag fra nyhedsbrev 02.11.2020


I dag lancerer vi helt nye øvelser med congiuntivo presente!

I øvelserne skal du indsætte den rigtige form af verbet som i følgende eksempler:
quando apre il negozio?
- credo che apra fra poco

cosa dice Marco? (prendere)
- vuole che tu prenda la medicina

cosa fanno i bambini? (giocare)
- spero che giochino

Prøv selv på denne demo-side!

Vi kalder denne nye opgavetype for che + congiuntivo, og du finder den under verber, mit studio.
Dette screenshot er fra PC-versionen:

Som sædvanlig kan du indstille øvelserne, så de passer til dit niveau, og øge sværhedsgraden i dit eget tempo.
Uddrag fra nyhedsbrev 19.10.2020


Vi lancerer i dag en udvidelse af øvelserne med pronominer!

Du kan nu øve, hvor pronominet skal placeres, når sætningen indeholder både et modalverbum (volere, dovere, potere) og et hovedverbum.
Eksempel:
vuoi comprare la macchina?

sì, la voglio comprare
sì, voglio comprarla
For at få øvelser af denne type skal du blot gå til grammatik, akkusativ- og dativpronominer og vælge indstillingerne med modalverber og jeg skriver - som vist herunder:Øvelserne med pronominer kan via indstillingerne tilpasses alle niveauer fra begynder til meget øvet, og du kan således gradvist tilføje nye pronominer, bøjninger og altså nu også modalverber.
Prøv forskellige øvelser på denne demo-side
Uddrag fra nyhedsbrev 05.10.2020


Vi ved fra tilbagemeldinger fra mange af jer, hvor meget lyden hjælper med til at få udtalen på plads og til at huske ordene.

Derfor glæder det os nu at kunne tilbyde lyd i forbindelse med endnu flere øvelser.

Det drejer sig om øvelserne under grammatik, hvor der nu vil være lyd på de gloser, som du finder lige under hver opgave.
Eksemplet her er fra en øvelse med omskrivning fra ental til flertal:For at høre udtalen skal du blot klikke på gloserne.
Bemærk: Der er lyd på gloser skrevet med blåt. Ikke alle gloser har lyd.

Prøv selv på denne demo-side
- over øvelser med substantiver og adjektiver.
Uddrag fra nyhedsbrev 14.09.2020


Vi lancerer i dag en ny feature!

Når du øver verbernes bøjning, kan du nu udfordre dig selv yderligere ved at teste, om du også kan huske verbets betydning.

Det foregår ved, at den danske oversættelse skjules og først vises, når du klikker på spørgsmålstegnet:Sidder du ved en computer, kan du trykke på [pil op]-tasten i stedet for at klikke på spørgsmålstegnet.

Bemærk:
Denne nye feature er som default slået fra.
Gør følgende for at slå den til:
 • Gå til www.lostudioitaliano.com
 • Log ind
 • Gå til indstillinger ved at klikke på tandhjulet øverst ()
 • Sæt skjul oversættelse af verbum til on (ved at klikke på off).
Uddrag fra nyhedsbrev 01.09.2020


Repetition på Lo Studio Italiano
Herunder har vi samlet lidt inspiration til, hvordan du kan repetere italiensk på Lo Studio Italiano. Få et overblik og prøv forskellige øvelser på disse demosider: Bruger du lærebogen Passaparola?
Så er der en kort vej til relevante øvelser!
Du kan bruge øvelserne under min lærebog til at repetere stoffet i de enkelte kapitler. Du skal blot gøre følgende:
 • Genlæs teorien i et givet kapitel i Passaparola (1 eller 2)

 • Log ind på www.lostudioitaliano.com

 • Klik på bog-ikonet øverst

 • Vælg det pågældende kapitel

Dér finder du opgaver, der er skræddersyet til kapitlet og følger bogens progression.
Læs mere om min lærebog.
Uddrag fra nyhedsbrev 28.10.2019


I dag udgiver vi en ny funktion, hvor du kan øve både delingsartikel og foranstillet bello!

Du har mulighed for at øve de to ting hver for sig eller i kombination:
 • Indsæt delingsartikel (di + bestemt artikel)
  c'è del pane (noget brød)
  ci sono degli alberi (nogle træer)
 • Indsæt bello
  è un bell'albergo
  sono due bei bambini
 • Indsæt delingsartikel + bello
  ci sono delle belle montagne
  ci sono dei begli alberi
Øvelserne finder du under grammatik, og du har selvfølgelig også mulighed for at tilvælge dem under en quiz.
Uddrag fra nyhedsbrev 30.09.2019


Mange af jer har efterspurgt øvelser med det italienske verbum
piacere
- og det glæder os nu at kunne efterkomme dette ønske!

Vi udgiver i dag en funktion med følgende to typer øvelser:
 • Svar vha. piacere
  Eks: Ti piace la torta? - sì, mi piace molto
 • Omskriv vha. piacere
  Eks: (Maria) ama il gelato - le piace il gelato
Med funktionens indstillinger kan du justere på øvelsernes sværhedsgrad og gå frem i dit eget tempo.
Læs mere om mulighederne - og prøv selv - på denne demo-side.

Du finder øvelserne med piacere under grammatik.
Uddrag fra nyhedsbrev 16.09.2019


Vil du gerne forøge dit italienske ordforråd?

Prøv vores mange interaktive gloselister, som træner både din hukommelse, dit øre, din udtale og din stavning!
Læs mere og prøv de forskellige muligheder på denne demo-side:
Husk, at du kan tage Lo Studio Italiano med dig på din smartphone eller tablet, og øve dig, når det passer dig (se nedenfor).

Web apps til smartphones og tablets
For at tilgå Lo Studio Italiano på din smartphone eller tablet skal du blot gå til sitet via browseren. Sitet registrerer automatisk din enhed og viser den version (web app), som passer til skærmstørrelsen. Internetadgang er nødvendig.

Følg os på Facebook og få inspiration til din øvning!
Klik på ovenstående link, og klik så på Følg-knappen.
Uddrag fra nyhedsbrev 26.08.2019


Vi håber, du har haft en dejlig sommerferie(!) og sender dig her lidt inspiration til, hvordan du kommer i gang med det italienske igen.

Tag et italienskkursus i aftenskolen
Kom og få udbygget dit italiensk i hyggeligt samvær med andre, som deler din interesse. Tilmeldingen foregår i disse uger, så skynd dig at melde dig til, mens der endnu er ledige pladser!
Undertegnede underviser sammen med dygtige, engagerede kolleger i FOF Aarhus.
Der er mange tilbud over hele landet - forhør dig hos din lokale aftenskole.

Repetition på Lo Studio Italiano
Herunder har vi samlet lidt inspiration til, hvordan du kan repetere italiensk på Lo Studio Italiano. Få et overblik og prøve forskellige øvelser på disse demosider: Bruger du lærebogen Passaparola?
Så er der en kort vej til relevante øvelser!
Du kan bruge øvelserne under min lærebog til at repetere stoffet i de enkelte kapitler. Du skal blot gøre følgende:
 • Genlæs teorien i et givet kapitel i Passaparola (1 eller 2)
 • Log ind på www.lostudioitaliano.com
 • Klik på bog-ikonet øverst
 • Vælg det pågældende kapitel
Dér finder du opgaver, der er skræddersyet til kapitlet og følger bogens progression.
Læs mere om min lærebog.
Uddrag fra nyhedsbrev 29.10.2018


Få en ugentlig lektiereminder, som hjælper dig med at holde dig til ilden!

Når du anvender funktionen min lærebog, kan du nu få tilsendt en ugentlig reminder om øvelserne på Lo Studio Italiano. Du bestemmer selv ugedag, og hvilket kapitel i din lærebog systemet skal indstilles til. Systemet går automatisk frem i kapitlerne fra uge til uge.

Gør følgende for at få en ugentlig lektiereminder:
 • gå til www.lostudioitaliano.com
 • log ind
 • klik på bog-ikonet () øverst på siden
  (vinduet min lærebog åbnes)
 • vælg din lærebog (hvis du ikke allerede har gjort det)
 • slå lektiereminder til nederst i vinduet (klik på off så den skifter til on)
 • vælg ugedag, dato og kapitel
Du kan til hver en tid samme sted ændre dato og kapitel for den næste lektiereminder eller slå funktionen fra (off).

Hvad er min lærebog?
Under min lærebog har vi indstillet øvelserne for dig, så de følger din lærebogs progression og er skræddersyet til hvert kapitel. Du skal blot fortælle systemet, hvor langt du er i bogen, så får du serveret relevante øvelser indenfor verber, grammatik og gloser. Du får endda en skræddersyet quiz!
Læs mere
Uddrag fra nyhedsbrev 30.09.2018


Bruger du lærebogen Passaparola 1 eller 2?
Så er der gode nyheder!

Nu kan du på www.lostudioitaliano.comsupplerende online øvelser, som er skræddersyet til bogen!

Hidtil har du selv kontrolleret øvelsernes type og sværhedsgrad ved at foretage indstillinger. Det sikrer, at øvelserne matcher dit niveau, og at du får mest muligt ud af din øvning. Alt det kan du fortsat.

Med den nye funktion, som vi kalder min lærebog, har vi fortaget alle indstillinger for dig, så øvelserne følger bogens progression og er skræddersyet til hvert kapitel. Du skal blot fortælle systemet, hvor langt du er i bogen, så får du serveret relevante øvelser indenfor verber, grammatik og gloser. Du får endda en skræddersyet quiz!

Fint! Hvad skal jeg gøre for at komme i gang?
Du skal blot logge ind og klikke på bog-ikonet (). Læs først info, og følg ellers anvisningen.
Det koster ikke ekstra.

Vi håber, du bliver glad for den nye funktion! :-)

Giv os feedback
Dine tanker, spørgsmål og ønsker betyder meget for os og for den videre udvikling af sitet! Skriv til os ved at returnere denne mail, eller benyt feedback-funktionen på min side. Alle kommentarer vil blive værdsat!
Uddrag fra nyhedsbrev 17.09.2018


Vi har netop implementeret en større opdatering af Lo Studio Italiano, som vi glæder os til at vise dig! :-)

Herunder vil vi blot gennemgå de vigtigste nyheder:

Hvordan er det nu, den bøjning går...?
Kender du dét med at være helt blank, når man skal huske en bøjning, og når man så bare lige hører starten på den, så hjælper det?
Vi har nu givet mulighed for, at man kan smugkigge, før man selv forsøger. Klik blot på de tre streger:
Bemærk: Funktionen kan slåes fra under indstillinger ().

Nemmere redigering af verber og quiz
Når du redigerer en verbeliste som f.eks. presente, kan du nu vælge mellem at få vist alle verber eller kun at få vist de valgte verber. Sidstnævnte mulighed giver dig et hurtigt overblik, og det bliver nemmere at vælge verber fra, som her:
Samme muligheder finder du også under quiz.

Tilpasning af gloseliste
Når du fremover klikker på en gloseliste, som du ikke har arbejdet med før, vil du indledningsvist blive bedt om at tilpasse listen, dvs. vælge de gloser, du ønsker at medtage. Du kan senere ændre dine valg ved at klikke på tilpas.

Det var de vigtigste nyheder. :-)

Følg os på Facebook og få inspiration til din øvning!
Klik på ovenstående link, og klik så på Følg-knappen.
Uddrag fra nyhedsbrev 30.10.2017


Hvad hedder tegnet @ på italiensk?
Hvordan siger man e-mailadresse eller vedhæfte?

Prøv vores nye gloseliste, og lær en lang række nyttige italienske udtryk relateret til IT og internet!

Ny gloseliste

IT og internet
Find listen her under gloser, Studio.
Listen indeholder 117 gloser og udtryk - med lyd!

dansk italiensk
downloade scaricare
bærbar portatile
søgefunktion (la) funzione di ricerca
mappe cartella
udskrive, printe stampare
...

Sådan øver du gloser
At træne gloser kan være yderst effektivt.
Her følger et par gode råd til, hvordan du kan gribe det an:
 • Start altid med at tilpasse en gloseliste, så du ikke øver mere end 5-10 nye gloser ad gangen (klik på tilpas)
 • Variér din øvning med de forskellige mode-indstillinger

  • 1-2, 2-1
   Vælg en af disse for at øve fra dansk til italiensk eller omvendt
  • Audio
   Her arbejder du kun med lyd. Slip skriften og få skærpet dine ører!
  • Diktat
   Bliv sikker i din stavning! Det hjælper dig også til at huske ordene.

 • Brug repetitionsfunktionen ved de svære gloser (klik på +)
 • Hold øje med din score, og se om du kan slå dig selv!
  Du kan få individuel score på hver mode-indstilling. Foretag dine valg under indstillinger ()
 • Jo oftere du øver, jo bedre. Husk, at du også kan øve på din smartphone eller tablet, når du er på farten.

Web apps til smartphones og tablets
For at tilgå Lo Studio Italiano på din smartphone eller tablet skal du blot gå til sitet via browseren. Sitet registrerer automatisk din enhed og viser den version (web app), som passer til skærmstørrelsen. Internetadgang er nødvendig.
Uddrag fra nyhedsbrev 19.09.2017


Så er den her!
I dag lancerer vi 2.0 versionen af Lo Studio Italiano.

Og hvad er der så af nyt?
 • Designet har fået en kærlig omgang.
  Vi håber, du vil opleve det som bedre og mere brugervenligt.
 • Vælg dine egne foretrukne farver (klik på symbolet for indstillinger )
 • Spritnye web apps til smartphones og tablets!
  Vi har lagt et stort arbejde i et godt design til de små skærme og touch control.
Vi håber, du bliver glad for den nye version - og at du lærer en masse italiensk!
Du er altid meget velkommen til at skrive til os med kommentarer og ønsker.
Uddrag fra nyhedsbrev 21.11.2016


I sidste nyhedsbrev introducerede vi øvelser i imperativo + pronomen.
Eks:
devi aprire la finestra
aprila!

Vi har nu tilføjet samme slags øvelser med refleksive- og specielle verber.

Refleksive verber
Eks:
(alzarsi, tu)
alzati!

(fermarsi, Lei), signore
si fermi, signore!

Specielle verber (i verbi pronominali)
Eks:
(andarsene, tu)
vattene!

(cavarsela, voi)
cavatevela!

Du finder øvelserne i imperativo + pronomen under grammatik.
Uddrag fra nyhedsbrev 07.11.2016


I dag introducerer vi øvelser i et nyt grammatisk emne: Imperativo + pronomen
Vi har glædet os! Og vi håber, du vil få gavn af dem.

Se en kort introduktion nedenfor, og find øvelserne her

Sådan griber du det an:
Der er forskellige parametre, som du kan skrue på for at udfordre dig selv.
Det kan dog anbefales at starte helt simpelt. ;-)

Læg f.eks. ud med at vælge regelmæssige verber, akkusativ-pronominer, tu under personer og ikke benægtet:
Eks:
devi chiudere la porta
chiudila!

devi mangiare gli spinaci
mangiali!

Senere kan du tilføje Lei under personer:
deve prendere le arance, signora
le prenda, signora!

Eller prøve den benægtede form:
non devi toccare il gatto
non toccarlo
non lo toccare

Endelig er der også mulighed for at medtage dativpronominer:
devi raccontare la storia a Luisa
raccontale la storia!

Eller sammensatte pronominer(!):
devi raccontare la storia a Luisa
raccontagliela!

Tip: Ved mange opgaver vil lyden af verbe-delen (ovenfor: racconta) være tilgængelig. Brug den til at få lagt trykket rigtigt.
Tip: Når du vælger flere parametre samtidigt, får du blandede opgaver - og skal holde tungen lige i munden!
Tip: Øvelserne kan, ligesom de andre grammatiske emner, medtages i en quiz.
Uddrag fra nyhedsbrev 03.10.2016


Hvordan siger man vinduesplads eller boardingpas på italiensk?
Og hvordan spørger man i toget: Er denne plads ledig?

Prøv vores nye gloseliste, og lær en lang række nyttige rejseudtryk!

Ny gloseliste

På rejsen
Find listen her under gloselister.
Listen indeholder 103 gloser og udtryk - med lyd!

dansk italiensk
kuffert valigia
afgangstidspunkt orario di partenza
håndbagage bagaglio a mano
ventesal sala d'attesa, sala d'aspetto
bagageudlevering ritiro bagagli
...
Uddrag fra nyhedsbrev 29.02.2016


Italienerne bruger flittigt en række specielle verber såsom andarsene (gå, gå sin vej, gå væk) og farcela (klare det). Vi har nu udvalgt de almindeligste af dem og tilføjet dem til øvelserne under spørgsmål og svar.

I øvelserne skal man genkende bøjningen i spørgsmålet og derefter svare i den rigtige form.
Eks:
ve ne andate? sì, ce ne andiamo subito
ce la fai? no, non ce la faccio
Du bestemmer selv, hvilke bøjninger som skal indgå i øvelserne:
presente, passato prossimo, imperfetto, condizionale, futuro, passato remoto, stare + gerundio.

Er du i tvivl om, hvilken bøjning der er tale om, kan du få det oplyst ved at lade musen hvile over spørgsmålstegnet til højre (se herunder). Klikker du på spørgsmålstegnet vises hele den pågældende bøjning:

te ne andresti? sì, me ne andrei subito + ?
luk
andarsene
condizionale
io me ne andrei
tu te ne andresti
lui/lei se ne andrebbe
noi ce ne andremmo
voi ve ne andreste
loro se ne andrebbero


Du kan øve dig i verberne: accorgersene, andarsene, approfittarsene, aspettarsela, avercela, battersela, cavarsela, dormirsela, farcela, fregarsene, infischiarsene, intendersene, pentirsene, prendersela, sentirsela.
Der følger som altid danske oversættelser med opgaverne. :-)

Fint! Hvad gør jeg for at komme i gang?
- Gå til www.lostudioitaliano.com
- Log ind
- Klik på verber
- Klik på spørgsmål og svar under mine verber
- Sæt flueben ved de specielle verber, du ønsker at øve
- Klik på Go!
Lær italiensk online - Italiensk for begyndere
Uddrag fra nyhedsbrev 11.01.2016


Er du nogle gange i tvivl om, hvordan italienske ord staves?
Så er hjælpen på vej! :-)

Du kan nu bruge gloselisterne til at lave italiensk diktat og dermed få trænet din stavning! Du finder diktat nederst blandt de andre muligheder under mode:Lyden af det enkelte ord vil så blive afspillet, og du skal stave, hvad du hører:Tip: Tryk på [pil ned]-tasten (PC og Mac), eller klik på lydsymbolet for at få gentaget lyden.
Tip: Gentag ordet højt for dig selv, inden du staver, så får du også trænet din udtale og bliver mere opmærksom på forholdet mellem lyd og skrift.
Tip: Tilpas listen, så du kun bliver hørt i de gloser, du ønsker.
Tip: Sæt individuel score til onmin side, hvis du ønsker individuel score hver mode-indstilling.

Prøv det nu på www.lostudioitaliano.com
- og bliv meget mere sikker i stavning og udtale!

Mere om italiensk udtale og stavning
Husk, at du i vores udtaleguide finder alt, hvad du har brug for at vide om forholdet mellem stavning og udtale, samt en lang række lydeksempler, som du kan træne med. :-)
Uddrag fra nyhedsbrev 25.10.2015


Kunne du godt tænke dig at få ordentligt styr på de refleksive verber?
Vi har nu nye øvemuligheder klar, som vil hjælpe dig. :-)

Spørgsmål og svar med de italienske refleksive verber
Vi har føjet en lang række refleksive verber til funktionen spørgsmål og svar. Øvelserne består i at genkende bøjningen i spørgsmålet og derefter svare i den rigtige form med det rigtige refleksive pronomen.
Eks:
a che ora ti alzi?mi alzo alle 7
quando vi siete sposati?ci siamo sposati in estate
come ti vestiresti?mi vestirei di nero
Du vælger frit blandt 47 refleksive verber og bestemmer selv, hvilke bøjninger som skal indgå:
presente, passato prossimo, imperfetto, condizionale, futuro, passato remoto, stare + gerundio.

Er du i tvivl om, hvilken bøjning der er tale om, kan du få det oplyst ved at lade musen hvile over spørgsmålstegnet til højre (se herunder). Klikker du på spørgsmålstegnet vises hele den pågældende bøjning:

dove ti troverai?mi troverò a Roma+ ?
luk
trovarsi
futuro
iomi troverò
tuti troverai
lui/leisi troverà
noici troveremo
voivi troverete
lorosi troveranno


Fint! Hvad gør jeg for at komme i gang?
- Gå til www.lostudioitaliano.com
- Log ind
- Klik på verber
- Klik på spørgsmål og svar under mine verber
- Sæt flueben ved en række refleksive verber
- Klik på Go!

Husk også, at du kan:
- Blande refleksive verber med andre slags verber i øvelserne
- Inddrage spørgsmål og svar i en quiz, hvor du blander øvelserne med andre verbe- eller grammatikøvelser
- Oprette en ny verbeliste med dine 10 foretrukne refleksive verber og med få klik veksle mellem, hvilke bøjninger du vil høres i
- Overføre verber fra en verbeliste til en anden
Uddrag fra nyhedsbrev 25.10.2015


Når du øver dig i nye gloser i Lo studio italiano, har du både lyden og skriften til at hjælpe dig med at genkende ordet og huske, hvad det betyder på dansk.
Når du taler med en italiener, har du derimod kun lyden at forholde dig til. Derfor har vi nu tilføjet en funktion til gloselisterne, hvor du kan træne genkendelse kun med øret.

Denne nye funktion, som vi kalder audio, finder du sammen med de andre muligheder under mode:Skriften er i audio erstattet med et lydsymbol, og du vil kun have lyden til rådighed:


Prøv det nu på www.lostudioitaliano.com
- og læg mærke til, hvor meget ørerne skærpes!

Gentagelse af lyd
Vi har tilføjet to nye måder, du kan få lyden gentaget på:
 • Klik på lydsymbolet
 • Tryk på [pil ned]-tasten (PC og Mac)
  Bemærk: Cursoren skal stå i svarfeltet for at dette virker

Individuel score
Det kan være både sjovt og effektivt at bruge score til at konkurrere med sig selv. :-)
Vi har nu gjort det muligt at få individuel score på hver af de tre øvemuligheder med gloselisterne: 1-2 (dansk-italiensk), 2-1 (italiensk-dansk) samt audio 2-1
Bemærk: Individuel score er som udgangspunkt slået fra. Du slår den til på min side, når du er logget ind.
Uddrag fra nyhedsbrev 05.10.2015


Ferien er i gang, I er ankommet til jeres yndlingshjørne af Italien og har indtaget det hus, I har lejet i 14 dage.

Nu skal I bare lige have husholdningen til at fungere - og så kan det være godt at kende et par gloser. :-)

Ny gloseliste

Husholdning
Find listen her under gloselister.
Listen indeholder 76 nyttige gloser - alle med lyd!

dansk italiensk
vaskemaskine (la) lavatrice
kost scopa
opvaskestativ scolapiatti (m)
tape nastro adesivo, scotch (m)
...

Tip: Husk, at du kan tilpasse gloselisten og kun medtage de gloser, du selv har behov for at træne. :-)
Uddrag fra nyhedsbrev 13.09.2015


Det kan være svært at komme i gang med verberne, for hvor skal man begynde, og hvor skal man ende...?
Derfor introducerer vi nu en ny funktion, som vil gøre det hele nemmere. :-)

Det giver god mening at starte med at lære de hyppigste verber, og det er også vigtigt at kunne fokusere på én bøjning ad gangen. Nu kan du gøre begge dele samtidigt!
Mine verber
Når du klikker på f.eks. presente under Mit studio, Mine verber, vil du nu se følgende:

Bjælken indikerer, at verberne opstilles efter bøjningerne -are, -ere osv. i presente. Det nye er, at du nu har muligheden for at få sorteret verberne alfabetisk eller efter hyppighed indenfor hver bøjning. Opstilling efter hyppighed ser sådan ud i presente:
-are -ere -ire (kort) -ire (lang) Ureg. verber
trovare
parlare
lasciare
pensare
...
vedere
prendere
mettere
conoscere
...
sentire
aprire
servire
partire
...
capire
finire
preferire
costruire
...
essere
avere
fare
dire
...
Når du opstiller verberne efter hyppighed, kan du således med god mening bare begynde fra toppen under hver bøjning, efterhånden som du kommer til dem.
Enkelt, ikke? :-)

Husk også, at systemet husker dine verber og dermed hjælper dig med at holde fokus og øve struktureret.
Uddrag fra nyhedsbrev 07.04.2015


Vi arbejder på forskellige nye muligheder at anvende gloselisterne på, og som et første led i den proces, kan vi i dag informere om følgende forbedringer:
Gloselister
Når du klikker på en gloseliste, vil du nu se følgende:Her vælger du dine indstillinger for:
 • Retning
  Vil du høres fra dansk til italiensk (1 - 2) eller omvendt (2 - 1)?

 • Rækkefølge
  Skal gloserne i listen komme i tilfældig-, original- eller omvendt rækkefølge?
  For langt de fleste listers vedkommende vil vi anbefale at øve gloserne i tilfældig rækkefølge, men vi har åbnet op for alternativerne for at give mulighed for at øve sådan noget som ugedagene, månederne og tallene i den rækkefølge, de nu rent faktisk kommer i (original rækkefølge). Vi håber, dette vil være en hjælp! :-)
Dine indstillinger gemmes for hver enkelt gloseliste, så du efterfølgende kommer rigtigt i gang, blot du klikker på den.
Uddrag fra nyhedsbrev 01.03.2015


Hvordan er det nu, man siger blyant på italiensk?
Eller hvad med kuglepen?

Nu kan du lære en masse nye ord relateret til kontoret. :-)

Ny gloseliste

Kontoret
Find listen her under gloselister.
Listen indeholder 44 gloser - (næsten) alle med lyd.

dansk italiensk
blyant matita
skrivebord scrivania, scrittoio
konvolut busta
hæfte, kladdehæfte quaderno
...

Test dig selv, og tilpas samtidigt listen
Prøv denne fremgangsmåde, og få mere ud af din øvning:
 • log ind
 • klik på gloselisten kontoret
 • kør nu hele listen igennem, og klik på '+' ud for de gloser, som du ikke var sikker på, for at føje dem til repetition.
 • når du er nået igennem listen, klikker du på repetér
 • klik så på gem som tilpasning
Når du så fremover øver med listen, vil kun de ord, som du føjede til repetition, være medtaget. Din øvning bliver meget mere effektiv, og du kan altid redigere valget af gloser ved at klikke på tilpas.
Uddrag fra nyhedsbrev 13.01.2015


Nu kan du lære de italienske ordenstal!
Hvordan siger man f.eks. tredje? Eller fjerde?

Benyt vores nye gloseliste:

Tallene 1. - 30.
Find listen her under gloselister.
Listen indeholder de italienske ordenstal fra 1. til 30., og du bestemmer selv hvilket interval, du vil øve.

dansk italiensk (bogstaver)
5. quinto
12. dodicesimo
8. ottavo
2. secondo

Andre øvelser med de italienske tal
Husk også, at du kan øve kardinaltallene (uno, due, tre...) med gloselisterne tallene 0 - 100 og tallene 10 20 30....
Når du er klar til det, kan du kaste dig ud i et spil tombola med 1-5 plader, hvor du selv kan styre tempoet og hoppe tilbage i talrækken, hvis der skulle blive brug for det.
Uddrag fra nyhedsbrev 01.12.2014


Kender du ordene for sengetøj og hovedpudebetræk på italiensk?
Test dig selv med vores nye gloseliste knyttet til soveværelset, og lær en masse nyt! :-)

Ny gloseliste

Soveværelset
Find listen her under gloselister.
Listen indeholder 27 gloser - alle med lyd.

dansk italiensk
hovedpude (il) guanciale
dyne piumino
lagen lenzuolo
sengebord comodino
...
Uddrag fra nyhedsbrev 02.11.2014


Øvelser med infinitivmærke
Vi har fået en række opfordringer til at tage dette emne op, og det glæder os nu at kunne præsentere denne nye funktion for jer!
Øvelsen går ud på at indsætte a, di eller [ingenting] i en række udtryk.

aiuta a fare le pulizie
ho finito di lavorare
preferisco camminare
ho provato a spiegare
...

Der er 88 udtryk, alle med lyd, og idéen er, at de bliver hængende i øret, så du husker, at det hedder aiutare a + infinitiv, finire di + infinitiv osv.
Gentag sætningerne højt for dig selv - så lærer du hurtigere!
Uddrag fra nyhedsbrev 05.10.2014


Hvordan siger man jeg køber ind på italiensk? Eller jeg gør rent eller jeg dækker bord?
Lær at tale om din hverdag med vores nye gloseliste: hverdagsaktiviteter. :-)

Hvor mange udtryk kender du i forvejen?
Prøv den nye liste og lær en masse nyt!

Ny gloseliste

Hverdagsaktiviteter
Find listen her under gloselister.
Listen indeholder over 80 nyttige italienske hverdagsudtryk - alle med lyd.

dansk italiensk
jeg laver lektier faccio i compiti
jeg skifter tøj cambio i vestiti
jeg hviler mig mi riposo
jeg ser TV-avis guardo il telegiornale
...

Tip: Sig udtrykkene højt for dig selv!
Det er en rigtig god idé simpelthen at sige udtrykkene højt, når du øver dig. Du får ikke blot øvet din udtale, det vil også hjælpe dig til at huske ordene.
Så luk døren ;-) eller gå en tur ud over marken med din smartphone, lyt til Andrea Patucelli's udtale (vores indtaler), og sig det højt!
Uddrag fra nyhedsbrev 21.09.2014


I dag er en stor dag for os. :-)
Vi kan nu med glæde præsentere dette seneste skud på stammen: Vores nye website!
Mange har spurgt, om ikke vi havde et sprogsite som Lo studio italiano, men hvor man kunne lære spansk. Det har vi nu!

Vi føler, at vi nu er klar til at tage alle de gode erfaringer fra Lo studio italiano med i et nyt sprog.
The Spanish Study er således en klon af det site, I kender og har været meget aktive deltagere i udviklingen af (tusind tak!).
Ikke alle funktioner er endnu til rådighed på det nye site, men vil blive udrullet efterhånden.
Læs mere om The Spanish Study
Uddrag fra nyhedsbrev 14.09.2014


Hvad er det nu bogreol hedder på italiensk? Eller fjernbetjening?
Nu kan du med denne nye gloseliste lære en lang række italienske gloser relateret til stuen. :-)

Test dig selv, se hvor mange ord, du faktisk kender, og lær en masse nyt!

Ny gloseliste

Stuen
Find listen her under gloselister.
Listen indeholder 34 gloser - alle med lyd.

dansk italiensk
lænestol poltrona
pude cuscino
maleri quadro, dipinto
møbel (il) mobile
gardin tenda
...

Tip: Føj gloser til repetition, og lær hurtigere!
Prøv at løbe listen igennem, og klik så på + tegnet (eller brug + tasten) ud for de gloser, du ikke er sikker på. Gloserne samles så i en repetitionsliste, som du kan arbejde videre med. Du kan også (kræver login) gemme repetitionslisten som en tilpasning af den oprindelige liste (systemet husker dine gloser fra gang til gang) eller gemme den som en ny, separat liste under Mit studio.
Uddrag fra nyhedsbrev 18.08.2014


Nye italienske verber
Vi har udvalgt 50 af de verber, I har ønsket tilføjet (tak for indput!), så det samlede antal verber nu er godt over 500. Se de nye verber
Brug vores øveredskaber, og lær hurtigt de italienske verbers bøjning og betydning!

Tilpasse gloselister
Når du øver gloser, er det vigtigt, at der ikke er for mange nye med i listen på én gang. Benyt derfor mulighederne for at tilpasse listen, så din øvning bliver langt mere effektiv. Der er nu to metoder, du kan benytte:
 • Funktionen tilpas
  Klik på en gloseliste, klik så på tilpas. Følg vejledningen.
 • Gem en repetition som tilpasning (nyt)
  Når du øver med en gloseliste, kan du løbende føje de svære gloser til repetition. Når du starter repetitionen, får du nu mulighed for at gemme repetitionen som tilpasning af gloselisten. Når du så næste gang klikker på gloselisten, vil den være tilpasset til kun at medtage de gloser, som var med i repetitionen.

  Bemærk: Når du gemmer en ny tilpasning, slettes en eventuel tidligere tilpasning.
Udskriv skema over bøjninger
Vi efterkommer her et ønske om en udskrift-funktion i forbindelse med opslag af bøjninger. Du finder funktionen her:
Opslag, [søg på et verbum], klik på vis alle bøjninger
Funktionen er ikke tilgængelig på smartphone.

Brug vores mange online italienske øvelser, lær de italienske verbers bøjning, og forøg dit italienske ordforråd!
Uddrag fra nyhedsbrev 02.04.2014


Vi har nu udvidet verberne i Lo studio italiano med en række af de mere specielle men i hverdagen meget brugte verber: i verbi pronominali.
Gruppen af specielle verber omfatter dermed nu:
accorgersene
andarsene
approfittarsene
aspettarsela
avercela
battersela
cavarsela
dormirsela
farcela
fregarsene
infischiarsene
intendersene
prendersela
sentirsela

Der er lyd på bøjningen af 11 af de 14 verber i presente.

Du kan øve dem i alle bøjninger, her kommer blot et par eksempler:
Verbum: avercela
Dansk: være vred (på én=con qulacuno)
presente
(io)
(tu)
(lui/lei)
(noi)
(voi)
(loro)
ce l'ho
ce l'hai
ce l'ha
ce l'abbiamo
ce l'avete
ce l'hanno

passato prossimo
prendersela (lei)
accorgersene (noi, m)
approfittarsene (io, f)
se l'è presa
ce ne siamo accorti
me ne sono approfittata
Tip:
Prøv at oprette en ny verbeliste med de specielle verber:
 • Klik på verber in menuen foroven
 • Klik på ny verbeliste under mit studio, mine verber
 • Giv listen et navn og klik på opret
 • Vælg de specielle verber samt bøjninger og personer, du gerne vil øve
 • Afslut med at klikke på Go-knappen.
Når listen er oprettet, kan du bruge den, som den er, eller du kan medtage den i en quiz:
 • Klik på quiz i menuen foroven
 • Vælg den nye verbeliste, du lige har oprettet
 • Vælg evt. én person, én bøjning for kun at blive hørt i én form per verbum
 • Du kan tilføje andre verbelister og grammatiske emner, hvis du ønsker det
 • Start quizzen ved at klikke på Go-knappen.
Uddrag fra nyhedsbrev 24.02.2014


I dag frigiver vi en stor udvidelse af QUIZ-funktionen!
Du kan nu medtage alle grammatiske emner i din quiz :-)
(lad mig prøve)

Du vælger selv hvilke emner, du vil have med, eksempelvis:

 • Ubestemt artikel
  una mela
 • Bestemt artikel
  l'amico
  gli uomini
 • Præposition + bestemt artikel
  in+la = nella
  a+l' = all'
 • Substantivernes bøjning
  un parco - due parchi
  la bottiglia - le bottiglie
 • Substantiver og adjektiver
  (italiano) la donna è italiana
  la figlia è felice - le figlie sono felici
  (pl) parcheggio, libero - i parcheggi sono liberi
 • Possessive pronominer
  sono i tuoi fratelli? (di te)
  dove sono le mie scarpe? (di me)
  mi piace la loro amica (di Chiara e Alessia)
 • Akkusativ-, dativ- og sammensatte pronominer
  comprate i gelati? - no, non li compriamo
  hai mangiato la torta? - sì, l'ho mangiata
  mi leggi la domanda? - sì, te la leggo
Spørgsmålene i quizzen dannes ud fra dine egne indstillinger under menupunktet grammatik, og du har således fuld kontrol over sværhedsgraden og hvilke opgavetyper, der skal være med. Du kan desuden blande verber og grammatik i quizzen, helt som du vil.

Opret og gem forskellige quizzer
Som udgangspunkt hedder din quiz min standard, men du kan oprette så mange spil med forskellige indstillinger, du vil, og derefter skifte fra den ene quiz til den anden med få klik. Klik på den sorte pil til højre for min standard for at oprette ny quiz.

Gå til vores øveværktøjer i italiensk grammatik, vælg indstillinger for de grammatiske øvelser og medtag dem i din quiz!
Uddrag fra nyhedsbrev 20.01.2014


Den nye gloseliste, som vi præsenterer i dag, handler om udtryk, som vi håber, du aldrig for brug for... ;-)
Men man kan jo være uheldig på ferien, og så kan det nyttigt, at kunne forklare sig på apoteket eller hos lægen.

Ny gloseliste

På apoteket
Find listen her under gloselister.
Du kan øve dig på 68 nyttige gloser og udtryk - alle med lyd!

dansk italiensk
det gør ondt fa male
jeg har kvalme ho la nausea
desinficerende middel (il) disinfettante
jeg har hovedpine, jeg har ondt i hovedet ho mal di testa, mi fa male la testa
jeg er forkølet ho il raffreddore
plaster cerotto
...

Tip: Start med at tilpasse listen
 • Log ind
 • Klik på på apoteket under gloselister
 • Klik på tilpas

Lær en masse nyttige italienske gloser og udtryk med vores online italienske gloselister
Uddrag fra nyhedsbrev 08.12.2013


I dag kan vi informere om udvidelse af eksisterende gloselister samt mulighed for tilpasning af dine egne gloselister.

Udvidelse af gloselister
Find listerne her under gloselister.

Dyr
Nu kan du øve dig på yderligere 65 dyrenavne!
Der er lyd på langt de fleste ord.

dansk italiensk
flue mosca
myg zanzara
sommerfugl farfalla
frø rana
edderkop ragno
bjørn orso
...

Boligen
Vi har tilføjet 8 nye gloser:

dansk italiensk
tag tetto
gulv pavimento
væg (la) parete
kælder cantina
skorsten comignolo
...
Tilpasning af egne gloselister
Muligheden for at tilpasse gloselister er nu udvidet til også at omfatte de lister, du selv har oprettet under Mit studio.
Dermed kan du arbejde meningsfuldt også med meget lange lister, idet du løbende blot udvælger hvilke gloser, du vil høres i.
Klik på listen, så på tilpas. Systemet husker dine valg.

Benyt vores italienske gloselister og forøg hurtigt dit italienske ordforråd!
Uddrag fra nyhedsbrev 11.11.2013


Vi er nu klar med et nyt spil, som vi har glædet os meget til at præsentere for jer. :-)

Én ting er at kunne verbernes bøjning, en anden er at kunne hive den rigtige person af den rigtige bøjningen frem på kommando, som man jo skal hele tiden i en naturlig samtale.
Det kan du nu øve dig i med vores nye QUIZ! (Lad mig prøve!)

QUIZ
Spørgsmålene i quizzen laves på basis af dine egne valg af verber under verber, Mit studio.
Du bliver så hørt i verbets form i en tilfældig person, eks:

 1. Verbum: parlare
  Dansk: tale
  presente
  (tu) parli
Du kan nøjes med én bøjning eller blande forskellige bøjninger som her:

 1. Verbum: andare
  Dansk: gå, rejse
  presente
  (io) vado


 2. Verbum: essere
  Dansk: være
  condizionale
  (lui/lei) sarebbe


 3. Verbum: prendere
  Dansk: tage
  imperfetto
  (noi) prendevamo

Du kan også medtage bøjning på tværs, spørgsmål og svar samt verbelister oprettet af dig selv i quizzen!

Opret og gem forskellige quizzer
Som udgangspunkt hedder din quiz min standard, men du kan oprette så mange spil med forskellige indstillinger, du vil, og derefter skifte fra den ene quiz til den anden med få klik. Klik på den sorte pil til højre for min standard for at oprette ny quiz.

Vis score
Har du vis score slået til på min side, får du løbende vist antal rigtige og forkerte svar. :-)
Sådan fungerer vis score

Vælg verber og bøjninger som passer til dit niveauu og bliv hørt i de italienske verbers bøjning i vores online quiz!
Uddrag fra nyhedsbrev 22.10.2013


Mangler du ord, når du går på restaurant i Italien?
Så er der hjælp på vej med denne nye gloseliste! :-)

Ny gloseliste

På restaurant
Find listen her under gloselister.
Du kan øve dig på 46 nyttige gloser og udtryk - alle med lyd!

dansk italiensk
er der et ledigt bord? c'è un tavolo libero?
må jeg se menukortet? posso vedere il menù?
vi vil gerne bestille vorremmo ordinare
hvad kan De anbefale os? che cosa ci può consigliare?
ikke mere, ikke andet nient'altro
vi vil gerne betale vorremmo pagare
...

Tip: Start med at tilpasse listen
 • Log ind
 • Klik på på restaurant under gloselister
 • Klik på tilpas
Forøg hurtigt dit italienske ordforråd med vores italienske gloselister!
Uddrag fra nyhedsbrev 30.09.2013


Hvor mange rigtige fik jeg?
Går det fremad?

Nu kan du følge med i din score og prøve at slå din highscore!
Vi har modtaget ikke så få ønsker om at få denne motivationsfaktor på øvelserne. Nu er den klar. :-)

Du finder score og highscore på:
 • Gloselister
 • Grammatikopgaver
 • Øvelser under mine verber

Vigtigt - læs dette først:
Sådan fungerer score og highscore

Bemærk: Du kan slå score / highscore til og fra på min side

Vi håber, du vil finde denne nye feature både sjov og motiverende. :-)
Feedback med kommentarer af enhver art er meget velkommen!

Lær italiensk online med vores træningsredskaber i verber, gloser, grammatik og udtale!
Uddrag fra nyhedsbrev 02.09.2013


I denne mail samler vi op på en række forbedringer, som vi har foretaget over sommeren.

Nyt design
Menupunktet verber og gloser er nu opdelt i to separate menupunkter.
Vi har gerne villet skabe mere 'luft' i grafikken og skabe en større logisk sammenhæng i, hvad man ser på skærmen. Vi håber det opleves sådan! :-)

Forbedret verbe-funktion
Når du benytter verbe-funktionen i venstre søjle (studio), vil du finde en række forbedringer:
 • Når du klikker på en bøjning, foldes grafikken ud, og du får vist både de regelmæssige og de uregelmæssige verber på én gang.
 • Du kan vælge, om du vil have verberne opstille alfabetisk eller efter hyppighed.
  Ved visning efter hyppighed kan du føre musen hen over et verbum for at se, hvilket nummer verbet har.
 • Du kan fastholde et verbum og øve det i forskellige bøjninger.
  Vælg f.eks. bøjningen presente og verbet essere. Når du har øvet verbet i presente, kan du gå videre til f.eks. imperfetto vha. den sorte trekant, du finder lige over øvelsen midt på siden.
Automatisk afspilning af lyd
Denne slåes nu til og fra ved at klikke på node-symbolet

Min side
Vi har lavet en ny side, som åbnes automatisk, når du logger ind.
Her kan du se, hvornår dit abonnement udløber, foretage forlængelse, skifte e-mailadresse og password.
Du kan klikke dig frem til min side via menupunktet info.

Du vil finde ovenstående forbedringer både på din computer, iPad og smartphone.
Vi har flere nyheder under udvikling, og vil gerne opfordre jer til at blive ved med at sende gode forslag og kommentarer ind til os - det betyder meget for sitets videre udvikling!
På forhånd tak! :-)

Lær italiensk online med vores øveredskaber via menuen foroven!
Uddrag fra nyhedsbrev 13.05.2013


Ny gloseliste

Årstal
Find listen her.
Lyt godt til udtalen - og prøv at efterligne!

nel 1900 nel millenovecento
nel 1973 nel millenovecentosettantatre
nel 2012 nel duemiladodici
nel 1945 nel millenovecentoquarantacinque
...
Tip: Du behøver ikke at stave hele årstallet, men kan vælge blot at efterlade feltet tomt, trykke Enter og høre lyden
Tip: Klik på skift retning, og brug listen som en lytteøvelse


Forbedret grammatik-funktion
Vi har tilføjet ny funktionalitet, som giver dig flere muligheder, og som vil spare dig for mange museklik. :-)
 • Gem dine indstillinger
  Du har nu mulighed for at gemme flere indstillinger under hvert grammatisk emne.
  Vi har døbt dine nuværende indstillinger min standard, men hvis du har behov for det, kan du gemme indstillingerne under et andet navn og dermed have flere indstillinger under hvert emne, som du let kan skifte imellem.

  Sådan opretter du en ny indstilling:

  • Klik på et emne, f.eks. substantiver og adjektiver, under grammatik
  • Åbn menuen over indstillinger ved at klikke på den sorte trekant til højre for min standard, og vælg opret
  • Giv de nye indstillinger et navn
  • Vælg de substantiver og adjektiver, du vil arbejde med
  • Afslut med Go!

  Alle indstillinger, du opretter, vil du finde i nævnte menu.

  Idéer til anvendelse:
  Du kan f.eks. oprette indstillinger med kombinationer af bestemte typer substantiver og adjektiver eller med fokus på bestemte uregelmæssigheder.

 • Antal grammatikopgaver
  Du kan nu under alle grammatiske emner bestemme, hvor mange opgaver du vil have. Dermed kan du have valgt f.eks. 130 substantiver, men nøjes med at få 20 opgaver pr. gang.
  Bemærk: Det maksimale antal opgaver bestemmes af det antal substantiver, du har valgt. Har du valgt 12 substantiver kan du således maksimalt få 12 opgaver.
Benyt vores øveredskaber og få grammatiske opgaver, som passer præcis til dit niveau!
Uddrag fra nyhedsbrev 08.04.2013


Kender du de italienske ord for tandbørste, barberskum, håndklæde...?
Vi har nu en ny gloseliste klar til jer relateret til badeværelset.

Ny gloseliste

Badeværelset
Find listen her under gloselister.
Den indeholder 50 gloser og udtryk - alle med lyd!

dansk italiensk
brusebad doccia
tandpasta dentifricio, pasta dentifricia
barbermaskine rasoio elettrico
spejl specchio
hårbørste spazzola, spazzola da capelli
toiletpapir carta igienica
sæbe (il) sapone
...

Tip: Tilpas listen så den passer til dit eget behov
 • Log ind
 • Klik på badeværelset under gloselister
 • Klik på tilpas
Gå til vores gloselister og få hurtigt et større italiensk ordforråd!
Uddrag fra nyhedsbrev 10.03.2013


Vi ved fra mange af jeres tilbagemeldinger (tak!), at lyden på verbernes bøjning er en stor hjælp, og vi er derfor glade for at kunne fortælle, at vi nu har fuldendt processen med at tilføje lyd til udvalgte verber i alle bøjninger. :-)

Som sidste led i denne proces har vi i dag lagt lyd på 152 verber i stare + gerundio
Se hvilke verber og høre eksempler

Lær de italienske verbers bøjning på øret!
Du finder nu lyd på 99-272 verber i alle bøjninger:
- presente
- passato prossimo
- imperfetto
- condizionale
- futuro
- imperativo
- passato remoto
- cong. presente
- cong. imperfetto
- stare + gerundio

Du kan også tilgå lyden direkte via opslag, som her ved parlare.
Husk, at du under Mit studio finder en række funktioner, som vil hjælpe dig med at øve struktureret og effektivt!

Kom i gang med at øve de italienske verbers bøjning online!
Uddrag fra nyhedsbrev 04.02.2013


Vi har to nyheder til jer i denne mail:

 • Der er nu en ny gloseliste til rådighed med udtryk fra musikkens verden.
 • Vi har lagt lyd på 15 refleksive verber i passato prossimo.

Ny gloseliste
I denne lange liste har vi fokus på musikken.
Musik
Find listen her i venstre søjle.
Den indeholder 115 gloser - næsten alle med lyd - fra forskellige aspekter af musikken.
Begynd med at klikke på tilpas og udvælg de gloser, der interesserer dig.

F.eks. instrumenter:
dansk italiensk
saxofon sassofono
giutar chitarra
fløjte flauto
strygerne gli archi
trommesæt batteria
trompet tromba
klarinet clarinetto
...

Anlæg og udstyr:
dansk italiensk
mikrofon microfono
forstærker amplificatore (m)
højtaler altoparlante (m)
stereoanlæg stereo, impianto stereofonico
CD-afspiller (il) lettore CD
...

Eller steder, genrer, personer, verber...:
dansk italiensk
koncertsal sala da concerti
kammermusik musica da camera
publikum pubblico, spettatori (m)
øve sig esercitarsi, fare esercizi, esercitare
...
Lyd på 15 refleksive verber i passato prossimo
Nu er der ekstra hjælp til at få styr på de refleksive verber i passato prossimo! :-)
alzarsi
vestirsi
innamorarsi
muoversi
arrabbiarsi
(io, f)
(lui)
(loro, m)
(tu, f)
(noi, f)
mi sono alzata
si è vestito
si sono innamorati
ti sei mossa
ci siamo arrabbiate

Se alle 15 verber og høre eksempler

Brug menuen foroven og find masser af øvelser med de italienske verber online
Uddrag fra nyhedsbrev 09.01.2013


Det glæder os at kunne indlede året med at fortælle, at der nu er kommet lyd på en lang række italienske verber i passato prossimo.

Lyd på passato prossimo
Vi har lagt lyd på 144 verber - lær passato prossimo på øret!.
Se hvilke verber og høre eksempler

Øvemuligheder med passato prossimo
Få hurtigt styr på passato prossimo med vores redskaber:
 • Få stillet opgaver i skiftende verber, person og køn
  Klik på passato prossimo under Mit studio, Mine verber (her).
  Vælg mellem regelmæssige og uregelmæssige verber og om verbet bøjes med avere eller essere.
  Gå frem i eget tempo!
  avere
  aiutare(noi, m)abbiamo aiutato
  bere(lui)ha bevuto
  essere
  tornare(loro, f)sono tornate
  crescere(voi, m)siete cresciuti

  Du kan også arbejde med refleksive verber:
  refleksive
  svegliarsi(io, f)mi sono svegliata
  divertirsi(noi, m)ci siamo divertiti
 • Øv de uregelmæssige participier for sig
  Brug gloselisten ureg. participier (her):
  infinitiv participium
  leggere letto
  prendere preso
  aprire aperto
  chiedere chiesto
 • Passato prossimo + akkusativpronomen
  Gå ind under grammatik, akkusativ- og dativpronominer (her).
  Vælg opgavetyperne under akkusativpronominer samt passato prossimo og jeg skriver under verber.
  hai fumato le sigarette?sì, le ho fumate
  hai perso i soldi?sì, li ho persi
  avete ricevuto la lettera?no, non l'abbiamo ricevuta
  hai lavato i vestiti?sì, li ho lavati
 • Direkte adgang til al lyd via opslag
  Få et overblik over bøjningen, hør lyden, og lad dig så høre i bøjningen.
  Prøv det her med fare

Brug menuen foroven og find flere øvelser med de italienske verber online
Uddrag fra nyhedsbrev 10.12.2012


Vi har ladet os inspirere af den kommende jul og har nu en liste klar til dig med betegnelser på højtider, helligdage og andre festligheder. :-)

Højtider - festdage
Listen indeholder 48 gloser og betegnelser, næsten alle med lyd.

italiensk dansk
(il) Natale jul
Santo Stefano 2. juledag
la vigilia di Natale juleaften
Pasqua påske
(il) Venerdì Santo langfredag
compleanno fødselsdag
Battesimo dåb
...
Du finder listen i venstre søjle under gloselister (her).

Start med at udvælge de betegnelser, du vil øve:
 • Gå til: www.lostudioitaliano.com
 • Log ind
 • Klik på gloselisten højtider - festdage
 • Klik på tilpas
 • Klik på nulstil
 • Sæt flueben ved de ønskede betegnelser, f.eks. angående julen
 • Klik på Gem tilpasning nederst
Systemet husker dine valg, og du kan redigere dem løbende.
Prøv også at øve fra dansk til italiensk (skift retning).

Via menuen foroven finder du en lang række øvelser i italiensk for begyndere og øvede
Uddrag fra nyhedsbrev 25.11.2012


Nu kan du oprette nye verbelister!
Brug denne nye funktion, og spar tid og museklik. :-)

Lav dine egne fleksible verbelister
Under Mit studio, Mine verber finder du nu nederst funktionen ny verbeliste.
Med den kan du oprette lister (samlinger) af verber, hvor du løbende kan redigere:
 • Hvilke verber, der skal være på listen
 • Hvilke bøjninger, du vil høres i
 • Hvilke personer (io, tu, lui/lei, noi voi loro), du vil høres i
Og hvorfor er det nu smart?
Lad os sige, at du er kommet til bøjningen af de refleksive verber i presente, og du nu vil udvælge en håndfuld refleksive verber til din øvning under Mine verber. Problemet er, at du i verbelisten presente i forvejen arbejder med 15 andre verber, som du helst ikke vil slette. Løsningen er at oprette en helt ny verbeliste:
Dine refleksive verber er så samlet i en separat liste.
Som under bøjning på tværs kan du i de nye lister øve med flere bøjninger samtidigt.

Et par idéer til inspiration
Lav f.eks. lister med:
 • Dine refleksive verber
 • Modalverberne: volere, dovere, potere
 • De 10 mest anvendte verber (brug vælg efter hyppighed)
 • ...
Du kan lave alle de verbelister, du vil!

Du kan overføre verber til de nye verbelister
Når du har oprettet en ny verbeliste, kan du øverføre verber til den fra en anden liste: Klik på den anden liste, klik på overfør, vælg den nye liste.


Brug vores redskaber og lær hurtigt de italienske verbers bøjning online!
Uddrag fra nyhedsbrev 04.11.2012


Hvordan er det nu, man siger min, din, vores, hendes, deres osv. på italiensk?

Under grammatik har vi nu en ny funktion klar, hvor du kan nu øve dig i de possessive pronominer. :-)


Possessive pronominer
I øvelserne indsættes bestemt artikel + possessivt pronomen:
Dove sono le mie scarpe? (di me)

È la loro macchina? (di Anna e Paolo)

Ti piace il nostro cane? (di noi)

Du kan også øve pronominerne i forbindelse med betegnelser på familiemedlemmer (er det med eller uden artikel?):
Chi è?
È nostra madre (di noi)

Mi piacciono i suoi fratelli (di Laura)

Der er lyd på alle pronominer. Prøv også at udtale hele sætningen.

Mere udtale med possessivt pronomen
Med gloselisten possessive pron. kan du øve den sammenhængende udtale af typen:
i tuoi occhi

i miei genitori

i nostri amici

Listen finder du under verber og gloser i venstre søjle (her).
Klikker du på vis alfabetisk får du hurtigt adgang til hele listen inkl. lyd.

Brug menuen foroven og find masser af øvelser i italiensk grammatik online
Uddrag fra nyhedsbrev 22.10.2012


I dag introducerer vi helt nye muligheder i Lo studio italiano: Du kan nu foretage opslag!
Der er tale om to nye funktioner, som vi har glædet os meget til at præsentere for jer. :-)

 1. Opslag i verberne
  Bøjninger er der nok af på italiensk, og man kan nemt komme i tvivl om, hvilken bøjning et ord hører til, eller hvilken person der er tale om, eller måske enddag hvilket verbum.
  Hvad med f.eks. feci? Eller cosse, vendeste, parlassi?

  Du kan nu hurtigt slå det op, som her med ordene feci og parli:

  feci

  parli

  • parlare
   presente
   (tu) parli

   imperativo
   (lui/lei) parli

   cong. presente
   (io) parli
   (tu) parli
   (lui/lei) parli
   DK: tale
   vis alle bøjninger

  Opslaget oplyser, som det fremgår, hvilket verbum der er tale om, alle matchende bøjninger og personer samt den danske oversættelse.
  Klik på vis alle bøjninger nederst i opslagene (prøv!) for at komme videre til et samlet skema over alle bøjninger af det pågældende verbum.
  I skemaet har du adgang til al tilgængelig lyd (klik på ordene med blåt).

  Funktionen kan du selvfølgelig bruge til opslag men også i forbindelse med din øvning: Prøv at memorere én eller flere bøjninger i skemaet, afkryds dem og lad dig høre i dem med det samme (Test mig i valgte bøjninger).

  Der er i øjeblikket 450 verber svarende til over 20.000 opslagsord i systemet.

 2. Opslag i lyddatabasen
  Hvordan er det nu chiacchierare udtales? Eller elettricista?
  Hvor ligger trykket i mattina, periodo eller facile?
  Nu kan du slå det op!
  Du har adgang til den samlede lyddatabase, som p.t. omfatter 7600 ord og vendinger.

Klik her for at lave opslag i de italienske verbers bøjninger samt vores lyddatabase
Uddrag fra nyhedsbrev 01.10.2012


Vi har fortaget en stor opdatering af vores lyddatabase. :-)
Lær de italienske verbers bøjning på øret!

Mere lyd på verberne
Der er nu lyd på yderligere 70 verber i følgende bøjninger:
 • presente
 • imperativo
 • cong. presente
Se hvilke verber og høre eksempler

Vidste du...
at du let kan se hvilke verber, der har lyd på bøjningen?
Prøv følgende:
 • Gå til www.lostudioitaliano.com
 • Klik på presente eller en anden bøjning (i 1. søjle)
 • Klik på vis lyd (øverst i 2. søjle)
Så vil alle verber med lyd på bøjningen blive markeret med et lille mærke ().

Gå til verberne og kom i gang med at lære de italienske verbers bøjning med det samme!
Uddrag fra nyhedsbrev 17.09.2012


Trænger du til lige at få genopfrisket bøjningen af de vigtigste verber?
Eller er du klar til at kaste dig over de mindre almindelige?
Der er nu mange flere verber til rådighed så sitet - det er bare at gå i gang. :-)

Verbernes bøjning
Vi har tilføjet yderligere 75 verber i alle bøjninger. (se hvilke)
Dermed er der nu over 450 verber i alt, heriblandt de 220 mest anvendte.

Verbernes betydning
Du kan øve dig i verbernes betydning med gloselisten verber (her, i venstre søjle)
Listen er blevet opdateret med de nye verber.
Den er lang(!), så husk at starte med at tilpasse den:
 • Log ind
 • Klik på listen (i venstre søjle)
 • Klik på tilpas
 • Vælg de verber, du gerne vil øve. Du kan evt. benytte funktionen vælg efter hyppighed til at vælge med.
 • Afslut forneden
Du kan også benytte listen som en hurtig ordbog (vis alfabetisk).

Benyt vores redskaber og lær hurtigt de italienske verber online!
Uddrag fra nyhedsbrev 16.08.2012


Nu har vi en ny gloseliste klar til dig med gloser og udtryk relateret til haven:

Haven
Listen indeholder over 60 gloser og udtryk, næsten alle med lyd.

dansk italiensk
hæk (la) siepe
busk cespuglio
græsplæne prato
blad foglia
køkkenhave orto
rive (sb) rastrello
...

Du finder listen i venstre søjle under gloselister (her).
Start med at tilpasse listen efter eget behov (log ind, klik på listen, klik på tilpas)


En række forbedringer
Vi har over sommeren tilføjet ny funktionalitet til brugerfladen for at gøre sitet mere overskueligt og brugervenligt.
Og så arbejder vi netop nu på en en række nye funktioner og opdateringer, som vi glæder os til at præsentere for jer i løbet af efteråret. :-)

Har du kommentarer eller idéer?
Vi modtager meget gerne forslag til gloselister, nye opgavetyper eller kommentarer af enhver art. På forhånd tak!

Gå til menuen foroven og find masser af øvelser i italiensk for begyndere og øvede online

Uddrag fra nyhedsbrev 29.05.2012


Er du også vild med at gå ud at spise i Italien? :-)
Vi har tilføjet en gloseliste, som vil hjælpe dig med at lære de italienske navne på udvalgte fisk og skaldyr:

Fisk og skaldyr
Listen indeholder 40 betegnelser på almindelige fisk og skaldyr.

italienskdansk
(il) salmonelaks
anguillaål
aragosta, astice (m)hummer
acciughe (acciuga)ansjoser
cozze (cozza)blåmuslinger, muslinger
...

Du finder listen i venstre søjle under gloselister (her).
Start med at tilpasse listen efter eget behov (log ind, klik på listen, klik på tilpas)
Prøv også at øve listen fra dansk til italiensk (skift retning)


Benyt vores gloselister og lær italiensk online!

Uddrag fra nyhedsbrev 16.04.2012


Er du fortrolig med de refleksive verber?
Nu er der rig mulighed for at øve sig. :-)

Flere refleksive verber
Vi har fordoblet antallet af refleksive verber i alle bøjninger.
Du kan se de 22 nye verber og høre eksempler på udtalen her

Du kan f.eks. øve dem i presente, hvor der er lyd på alle de nye verber:
sposarsi (gifte sig)
(io)
(tu)
(lui/lei)
(noi)
(voi)
(loro)
mi sposo
ti sposi
si sposa
ci sposiamo
vi sposate
si sposano

annoiarsi (kede sig)
(io)
(tu)
(lui/lei)
(noi)
(voi)
(loro)
mi annoio
ti annoi
si annoia
ci annoiamo
vi annoiate
si annoiano


Eller i passato prossimo, hvor du får stillet opgaver i skiftende person og køn:
innamorarsi
abituarsi
decidersi
vergognarsi
comportarsi
lamentarsi
(tu, f)
(io, f)
(voi, m)
(loro, f)
(noi, m)
(lui)
ti sei innamorata
mi sono abituata
vi siete decisi
si sono vergognate
ci siamo comportati
si è lamentato


Eller måske i imperativo, hvor du også får øvet den rigtige placering af pronominet:
calmarsi (falde til ro)
(tu)
(lui/lei)
(noi)
(voi)
(loro)
calmati
si calmi
calmiamoci
calmatevi
si calmino


Verbernes betydning
Du kan øve verbernes betydning særskilt:
 • Log ind
 • Klik på gloselisten verber i venstre søjle
 • Klik på tilpas
 • Klik på nulstil
 • Sæt flueben ved de verber, du vil øve
 • Klik på gem tilpasning nederst


Brug menuen foroven og find mange flere øvelser med de italienske verber online

Uddrag fra nyhedsbrev 18.03.2012


Du kan nu forøge dit ordforråd med ord og udtryk fra sportsverdenen!
Lær de italienske ord for dommer, kamp, træning, basketball, svømning, fodbold, hold, modstander...
Du kan øve dig med denne nye gloseliste:

Sport
Listen indeholder 75 ord og udtryk relateret til sport:
arbitro, partita, allenamento, palla canestro, nuoto, calcio, squadra, avversario...

Der er lyd på (næsten) alle udtryk!
Du finder listen i venstre søjle under gloselister (her).


Vidste du...
- at du selv kan tilføje nye gloser til listen?

Prøv! Det er let og hurtigt:
 • Gå til www.lostudioitaliano.com
 • Log ind
 • Klik på sport eller en hvilken som helst anden gloseliste i venstre søjle
 • Klik på tilpas
 • Sæt flueben ved de gloser, du ønsker at have i listen
 • Scroll ned, og klik på Gem under mit studio
 • Giv listen et navn, og klik på Gem
 • Klik nu på den nye, kopierede liste under mit studio, mine gloselister i højre søjle
 • Klik på redigér
  Nu åbnes listen op i et felt, hvor du kan tilføje og slette ligesom i et word-dokument.
  Husk at gemme, når du er færdig med at redigere.
  OBS: Alt, hvad du opretter under mit studio, kan kun ses og bruges af dig.


Via menuen foroven finder du vores italienske gloserlister samt en lang række andre øvelser i italiensk for begyndere og øvede!

Uddrag fra nyhedsbrev 18.03.2012


Vi har nu to nye gloselister klar til dig!
Du kan øve udtryk for, hvor noget er, eller hvorhen det bevæger sig.

Hvor?
Denne liste indeholder en række almindelige udtryk for, hvor noget befinder sig:
sulla destra, all'angolo, vicino alla stazione, di fronte alla chiesa, sotto al tavolo, intorno alla casa, dietro alla porta...

Hvorhen?
Og denne liste handler om retning for bevægelse:
a sinistra, avanti, su, giù, dritto, fino alla piazza, indietro, verso la stazione...


Der er lyd på alle udtryk!
Lyt godt til udtalen og gentag udtrykkene højt for dig selv - og lær hurtigt. :-)
Du finder listerne i venstre søjle under gloselister (her).

Lær italiensk online med vores øveredskaber! Gå til menuen foroven og find en lang række øvelser i italiensk for begyndere og øvede!

Uddrag fra nyhedsbrev 04.03.2012


Hvordan siger man slagter på italiensk? Eller tjener, tandlæge, postbud, brandmand, fisker...?
Vi har nu lagt denne nye gloseliste om beskæftigelse ud på sitet:

Beskæftigelse
Listen indeholder en bred vifte af almindelige betegnelser:
cameriere, ingegnere, macellaio, dentista, camionista, parrucchiera, fornaio, infermiera...

Ofte er der forskel på betegnelserne for mænd og kvinder, og i så tilfælde er begge betegnelser enten tilgængelige direkte:
forfatter - (il) scrittore, (la) scrittrice
Eller forskellen er angivet i parentes:
gartner (m) - giardiniere (f. -a)

Der er lyd på (næsten) alle gloser!

Benyt vores italienske gloselister eller gå til en lang række andre øvelser i italiensk for begyndere og øvede via menuen foroven!

Uddrag fra nyhedsbrev 19.02.2012


Vi har nu to nye gloselister klar begge med fokus på tidsudtryk:

hvornår?
Denne liste indeholder en række almindelige udtryk, der kan fungere som svar på spørgsmålet hvornår?
ieri sera, fra due giorni, di pomeriggio, l'altro giorno, più tardi, tre giorni fa, al più presto, il giorno prima...

hvor ofte?
Og denne liste består af en række typiske svar på spørgsmålet hvor ofte?
ogni giorno, qualche volta, raramente, ogni due settimane, una volta al giorno, spesso, a volte, quattro volte all'anno...


Der er lyd på alle udtryk!
Du finder listerne i venstre søjle under gloselister (her).
Tip: Start med at tilpasse listen til dit eget behov (tilpas)
Tip: Brug repetitionsfunktionen (klik på +)
Tip: Øv listen både til og fra italiensk (klik på skift retning)


Uddrag fra nyhedsbrev 16.01.2012


Vi er nu klar med en helt ny måde at øve verber på, som vi tror, du vil få meget ud af. :-)

Spørgsmål og svar
Du kan nu øve dig i, hvad man oplever i virkeligheden, nemlig at svare på spørgsmål, hvor man ikke på forhånd ved, hvilken bøjning der er tale om.
Du øver dig dermed dels i at genkende bøjningen og dels i at danne den rigtige form til svaret.
Eks:
vai al cinema?sì, vado al cinema
quando siete tornati?siamo tornati tardi
prenderesti l'autobus?no, prenderei il treno
dove andrai?andrò a casa
volevi dormire?sì, volevo dormire
dove passaste le vacanze?passammo le vacanze al mare
cosa stai bevendo?sto bevendo il vino
Du vælger frit mellem 184 verber og mellem følgende bøjninger:
presente, passato prossimo, imperfetto, condizionale, futuro, passato remoto, stare + gerundio
Du kan desuden vælge, om opgaverne skal være i ental, i flertal, eller et mix som ovenfor.

Er der brug for det, kan du få oplyst, hvilken bøjning der er tale om ved en bestemt opgave ved at føre musen hen over spørgsmålstegnet til højre (se herunder). Klikker du på spørgsmålstegnet vises hele den pågældende bøjning:

vuoi dormire?sì, voglio dormire+ ?
luk
volere
presente
iovoglio
tuvuoi
lui/leivuole
noivogliamo
voivolete
lorovogliono

Udnyt lyden og lær meget hurtigere!
Ved en stor del af opgaverne er der lyd på verbet både i spørgsmålet og i svaret, og vi anbefaler meget, at du slår lyden til, så du også øver dig i at genkende bøjningen med øret. Sig også verbet eller evt. hele sætningen for dig selv (højt!).
Vi har udvalgt 184 verber blandt de 200 hyppigst brugte til disse opgaver, og til de 90 første af dem, er der lyd på alle former med ganske få undtagelser i presente, imperfetto, condizionale, futuro og passato remoto. Benyt evt. vælg efter hyppighed.
Bemærk: Hvis der er lyd på to opgave efter hinanden, har vi indsat en vis-knap, som forhindrer at lydene kommer oven i hinanden. Du skal blot trykke en ekstra gang på Return-tasten (eller klikke) for at komme videre.

Super! Hvordan kommer jeg i gang?
Gør følgende:
 • Gå til www.lostudioitaliano.com
 • Log ind
 • Klik på spørgsmål og svar under mine verber i søjlen til højre
 • Foretag dine valg og klik på Go!
Hvis du i forvejen har valgt en række verber under f.eks. condizionale, som du gerne vil benytte, kan du i stedet overføre dem direkte til spørgsmål og svar:
 • Klik på condizionale under mine verber
 • Klik på overfør
 • Vælg spørgsmål og svar under rullemenuen
 • Klik til sidst på overfør-knappen
Vi håber, du vil få glæde af det nye!
Har du forslag til forbedringer eller andre kommentarer, hører vi meget gerne fra dig.

Benyt vores øveredskaber og få lært de italienske verber online!

Uddrag fra nyhedsbrev 03.01.2012


Først og fremmest vil vi gerne ønske alle et rigtigt godt nytår!

Vi åbner denne nye sæson med at lægge lyd på en lang række verber i congiuntivo presente og congiuntivo imperfetto:
Lyd på 96 italienske verber i congiuntivo presente
Se hvilke og hør eksempler

Lyd på 98 italienske verber i congiuntivo imperfetto
Se hvilke og hør eksempler

Tak for samarbejdet!
Vi vil gerne sige en stor tak for de fine indspark og gode idéer til sitet, vi har modtaget. :-)
Allerede nu arbejder vi på nye features, som vi glæder os til at præsentere i løbet af året.
Har du forslag til nye gloselister eller opgavetyper eller andre kommentarer til sitet, så hører vi fortsat meget gerne fra dig.

Gå til vores online øveredskaber og lær de italienske verbers bøjning på øret!

Uddrag fra nyhedsbrev 06.12.2011


Vi har nu lagt lyd på en lang række verber i passato remoto og imperativo.

Lyd på 95 italienske verber i passato remoto
Nu kan du få passato remoto ind på øret, så det også bliver lidt nemmere at følge med i Il Commissario Montalbano :-)
Se hvilke og hør eksempler

Lyd på 93 italienske verber i imperativo
Se hvilke og hør eksempler
Hvis du ikke ønsker at øve alle personer, kan vi anbefaler denne fremgangsmåde:
 • Log ind
 • Klik på imperativo under mine verber
 • Vælg de verber, du vil øve
 • Klik på overfør, vælg bøjning på tværs og klik på overfør-knappen
  (nu gemmes de valgte verber under både imperativo og bøjning på tværs, og du ledes videre til bøjning på tværs)
 • Vælg imperativo under bøjninger
 • Vælg de personer, du ønsker at øve, f.eks. tu, lui/lei
 • Klik til sidst på Go!-knappen
Du vil på denne måde kunne fokusere på bestemte personer, som man typisk bruger i imperativo.
Tip: Hvis du vælger både imperativo og presente under bøjninger, vil du blive hørt i begge bøjninger på samme side og kunne sammenligne.

Bliv hørt i de italienske verbers bøjning og lær hurtigt!

Uddrag fra nyhedsbrev 23.11.2011


Denne gang kan vi informere om to opdateringer: Vi har tilføjet en lang række nye i-verber og lagt lyd på 99 verber i futuro.

I-verber
Hvordan er det nu, det er, med den lange i-bøjning (isc)?
Hvilke i-verber går efter den lange bøjning, og hvilke går efter den korte?

Vi har nu tilføjet 40 nye i-verber under alle bøjninger:
 • Log ind
 • Klik på f.eks. presente under mine verber i højre søjle
 • Klik på de sorte pile ved i-verberne
 • Vælg de verber, du gerne vil øve
  - se verbernes betydning ved at føre musen over checkbox'en
  - de små firkanter angiver verber med lyd
 • Klik til sidst på Go!-knappen

Lyd på 99 italienske verber i futuro
Vi fortsætter vores opdatering af lyddatabasen, nu med futuro.
Se hvilke og hør eksempler
Synes du, det kan være svært at huske futuro-bøjningen fra condizionale?
Prøv følgende:
 • Log ind
 • Klik på bøjning på tværs under mine verber
 • Vælg futuro og condizionale under bøjninger
 • Vælg alle personer
 • Brug nu vælg efter hyppighed til at vælge, hvilke verber du vil øve. Vælg blandt de første 99 verber.
 • Klik til sidst på Go!-knappen
Så vil du blive hørt i begge bøjninger på samme side, og du kan sammenligne de to i skrift og lyd.

Brug vores online øveredskaber og få hurtigt lært de italienske verbers bøjning!

Uddrag fra nyhedsbrev 13.11.2011


Nu er vi klar til din iPad og din iPod Touch. :-)

Næste gang du besøger Lo studio italiano på din iPad eller din iPod Touch, vil sitet automatisk lede dig til en skræddersyet web app.
Der er ikke noget, der skal downloades eller installeres, bare gå til www.lostudioitaliano.com.

Vi har lagt et stort arbejde i at tilpasse sitet og gøre det så brugervenligt som muligt.
Har du idéer eller kommentarer, vil vi sætte stor pris på en tilbagemelding.
På forhånd tak!

iPad web app
Til iPad-brugere vil vi generelt anbefale landscape view.
Skriftstørrelsen indstilles automatisk til den maksimale, men du kan ændre dette efter behov øverst til venstre.
Til visse ting vil du dog med fordel kunne benytte portrait view. Prøv f.eks. et spil tombola med fem plader.

Lær italiensk online på din iPhone, iPad, iPod Touch, Android smartphone, PC eller Mac! (gå til menuen foroven)

Uddrag fra nyhedsbrev 06.11.2011


I dette nyhedsbrev kan vi informere om to forbedringer vedrørende passato prossimo. :-)

Nyt angående passato prossimo
Du kan nu hurtigt få lært de uregelmæssige participier vha. den nye gloseliste ureg. participier.
Når du øver passato prossimo under Mine verber, er der nu mulighed for at repetere vanskelige verber.

 • Ureg. participier
  Mange af de mest almindelige participier (kort tillægsform) på italiensk er uregelmæssige, og den nemmeste måde at lære dem på er at få dem ind på øret.
  Brug denne liste over 65 centrale participier, alle med lyd på: detto, perso, letto, tolto, messo, preso, deciso, aperto...
  Du finder listen her (se i venstre søjle).
  Start med at udvælge de verber, du gerne vil øve (log ind, klik på listen, så på tilpas).

 • Repetitionsfunktion ved passato prossimo
  Når du øver passato prossimo, kan du nu føje de opgaver, der driller, til repetition og dermed effektivisere din øvning (ligesom ved gloselisterne). Log ind og klik på passato prossimo under Mine verber for at komme i gang.
  Husk at du kan tilpasse opgaverne til dit eget niveau ved at vælge mellem regelmæssige- og uregelmæssige verber, samt om de bøjes med avere eller essere:
  avere
  mangiare(voi, m)avete mangiato
  decidere(lui)ha deciso

  essere
  arrivare(noi, f)siamo arrivate
  scendere(voi, m)siete scesi

  Endelig er der også gruppen med de refleksive verber.
  refleksive
  riposarsi
  alzarsi(tu, f)ti sei alzata
  (loro, m)si sono riposati

  Når du efterhånden føler dig fortrolig med de enkelte typer, kan du begynde at blande dem og udfordre dig selv ydeligere. Hver gang en opgave volder problemer, klikker du bare på '+', så føjes verbet til repetition.

Lær passato prossimo og de andre italienske bøjninger online vha. vores øveredskaber!

Uddrag fra nyhedsbrev 24.10.2011


I dag har vi tre nyheder, som vi er glade for at kunne præsentere for dig:

 • Forbedret kontrolfunktion
 • Ny gloseliste om natur og landskab
 • Lyd på 99 verber i condizionale

Forbedret kontrolfunktion
Vi vil gerne sige tak for de fine kommentarer og konstruktive forslag, vi modtager fra jer. I dag kan vi efterkomme to ønsker, som vi er sikre på vil hjælpe dig til at få endnu mere ud af øvningen.
 1. Når du benytter Ctrl-tasten til at få vist det rigtige svar, vil du nu også få vist det svar, du selv havde tastet ind i feltet. Dermed kan du nemmere sammenligne og se, hvor fejlen ligger.
 2. Kontrollen checker nu din stavning for manglende dobbeltkonsonanter. Har du således skrevet apartamento (appartamento), vil du blive gjort opmærksom på, at der mangler en fordobling.

Ny gloseliste
En af de ting, man kan nyde i Italien, er den fantastiske natur. Nu kan du øve dig i en række nyttige gloser med denne nye liste.

natur og landskab
lago, montagna, fiume, stella, alba, tramonto, mare, valle...
- der er lyd på alle 45 gloser.
Du finder listen her (se i venstre søjle).


Lyd på 99 italienske verber i condizionale
Vi er nu klar med endnu en opdatering af lyddatabasen.
Denne gang er der kommet lyd på 99 verber i condizionale-bøjningen.
Lad lyden hjælpe dig til at huske bøjningen og få øvet udtalen!
Se hvilke og hør eksempler.
Der er tale om de 99 hyppigst brugte verber, og du kan derfor med fordel benytte funktionen vælg efter hyppighed

Via menuen foroven vil du finde en lang række online øvelser i italiensk for begyndere og øvede

Uddrag fra nyhedsbrev 11.10.2011


Vi har to nyheder til dig i denne uge: Der er kommet en ny by-relateret gloseliste, og så har vi lagt lyd på 99 italienske verber i imperfetto. :-)

Ny gloseliste
Vi har sammensat en liste over ting og steder, man typisk møder på en tur rundt i byen

rundt i byen
negozio, fermata, ponte, edificio, marciapiede, municipio, biglietteria, edicola...
- der er over 60 nye gloser - og lyd på næsten alt.
Du finder listen her (se i venstre søjle).


Lyd på 99 italienske verber i imperfetto
Det er med stor glæde, at vi nu også kan tilbyde lyd på en stor gruppe verber i denne bøjning.
Lyden er en vigtig faktor i forhold til at huske bøjningerne og - ikke mindst - få ind på øret, hvor trykket ligger(!).
Se hvilke og hør eksempler.
Der er tale om de 99 hyppigst brugte italienske verber, og du kan derfor med fordel benytte funktionen vælg efter hyppighed:

- log ind
- klik på imperfetto under mine verber i højre søjle
- klik på vælg efter hyppighed
- følg anvisningen


Lær nye italienske gloser og de italienske verbers bøjninger online vha. vores øveredskaber!

Uddrag fra nyhedsbrev 26.09.2011


Denne gang har vi mange flere italienske verber og meget mere lyd at byde på. :-)

Flere italienske verber
Vi har tilføjet yderligere 75 verber i alle bøjninger. (se hvilke)
Dermed er der nu over 300 verber til rådighed, heriblandt de 200 mest anvendte.

Mere lyd
Vi er i gang med at forberede en større opdatering af lyden på verberne.
Den indleder vi nu med lyd på 24 verber i presente. (se hvilke)


De italienske verbers betydning
Du kan øve dig i verbernes betydning med gloselisten verber.
Listen er blevet opdateret med de nye verber samt en masse lyd.
Den er lang(!), så husk at starte med at tilpasse den:
 • Log ind
 • Klik på listen (i venstre søjle)
 • Klik på tilpas
 • Vælg de verber, du gerne vil øve. Du kan evt. benytte funktionen vælg efter hyppighed til at vælge med.
 • Afslut forneden
Du kan også benytte listen som en hurtig ordbog (vis alfabetisk).

Lær imperfetto og de andre italienske bøjninger vha. vores online øveredskaber!

Uddrag fra nyhedsbrev 12.09.2011


Hvordan taler man om vejret på italiensk?
Vi har samlet en række nyttige gloser og udtryk i denne nye gloseliste:

vejret
piove, fa caldo, è buio, tira vento, neve, c'è il sole, tempesta, è nuvoloso...
Du finder listen under verber og gloser i venstre søjle (gloselister).
Tip: Øv listen både til og fra italiensk (klik på skift retning)


Gå til vores italienske gloselister samt en mængde andre øvelser i italienske for begyndere og øvede via menuen foroven.

Uddrag fra nyhedsbrev 27.08.2011


Vi har nu en ny grammatik-funktion klar, hvor du kan øve dig i sammensætningen af præposition + bestemt artikel.

Der har tidligere været en gloseliste om samme enme, men vi har nu rykket øvelserne ind under grammatikdelen og gjort det nemt selv at vælge, hvilke præpositioner og artikler man vil øve. Man kan også vælge, hvilken retning man vil øve:

in+lanella
su+ilsul
a+l'all'

Eller

nellain+la
sulsu+il
all'a+l'

Gå til grammatikdelen og klik på præposition + bestemt artikel.
OBS: klik på '+' ud for en opgave for at føje den til repetition.

Lær italiensk grammatik online vha. vores øveredskaber!

Uddrag fra nyhedsbrev 14.08.2011


Vi minder om, at du kan finde hjælp og inspiration til Lo studio italiano i den generelle oversigt: Kom godt i gang.
Mangler du hjælp til, hvordan du kan gribe grammatikøvelserne an, har vi også en speciel grammatikguide med tips og vejledning.

Ellers har vi en ny gloseliste klar over forskellige typer materialer.

Ny gloseliste:

materialer
lana, seta, cottone, cuoio, legno, oro...
- 27 nye gloser i alt.
Du finder listen i venstre søjle under verber og gloser.
Vi anbefaler, at du starter med at tilpasse listen, så den passer til dine egne behov (log ind, klik på listen, så på tilpas).


Benyt vores italienske gloselister og begynd at lære italiensk online!

Uddrag fra nyhedsbrev 06.06.2011


Nu kan du bruge Lo studio italiano på din smartphone! (iPhone/Android)
Vi har lagt et stort arbejde i at gøre brugerfladen så intuitiv og brugervenlig som muligt, og vi håber, du vil synes, den er behagelig at arbejde med.

Der er tale om en web app, så der er ikke noget, der skal downloades eller installeres på din smartphone. Bare gå til den sædvanlige adresse: www.lostudioitaliano.com, så registrerer systemet automatisk, at der er tale om en smartphone og viser den rigtige version.

Lad sitet huske, hvad du skal øve, så det er nemt at komme i gang, når du sidder i bussen eller gerne vil udnytte lidt ventetid i løbet af dagen:

 • Italienske verber
  - Klik på en bøjning under Mit studio
  - Vælg hvilke verber, du gerne vil øve
  - Klik på GO!
  Når du så næste gang vil øve, skal du bare klikke på GO!, så er du i gang. :-)
 • Italienske gloser
  Når du øver med en af de faste lister, så start med at tilpasse den:
  - Klik på gloselisten
  - Klik på tilpas
  - Udvælg de gloser, du gerne vil øve
  - Klik på Gem tilpasning forneden
  Når du så næste gang klikker på gloselisten, bliver du kun hørt i de gloser, du selv har valgt.
 • Italiensk grammatik
  Under hvert emne vælger du, hvilke typer opgaver / hvilke gloser, du vil øve med. Så er det bare at klikke på GO!. Når du øver substantiver og adjektiver eller pronominer produceres hele tiden nye opgaver udfra dine valg, så du behøver ikke vælge nyt hele tiden
 • Tombola (lær de italienske tal online)
  Systemet husker hvor mange plader, du spillede med sidst og hvilken hastighed du havde valgt, så det er bare at klikke på start

Forbedringer i PC-versionen
Udviklingen af smartphone-versionen har også medført nyheder i PC-versionen.

 • Tast/klik på + for at føje gloser og opgaver til repetition
  Når du øver gloselister eller grammatikopgaver, vil der nu være et + udfor hver opgave, som du blot skal klikke på for at føje opgaven til repetition. Repetitionen startes, når du vil, ved at klikke på start repetition foroven.
 • Forbedret design
  Når du skal vælge verber og materiale til grammatikopgaverne under Mit studio, er alt nu samlet, så du har et meget bedre overblik over de forskellige kategorier, og hvad der er valgt. Du kan få vist ordene under de enkelte kategorier ved at klikke på pilene, eller simpelthen klikke på vis alt. Tallene i parentes angiver, hvor mange ord, der er valgt under hver kategori.


Begynd at lære italiensk online i dag! Benyt vores øveredskaber og de mange øvelser i italiensk for begyndere og øvede. (gå til menuen foroven)

Uddrag fra nyhedsbrev 11.04.2011


Hvilke verber skal jeg øve?
Hvor skal jeg begynde?

Nu har vi en funktion klar, som kan hjælpe dig med progressionen på en enkel og meningsfuld måde. :-)

Vi har konsulteret en stor undersøgelse over ordenes hyppighed: Lessico di frequenza della lingua italiana contemporanea (Garzanti, 1972).
Ud fra denne har vi opstillet de italienske verber i rækkefølge efter, hvor ofte de forekommer.
Den nye funktion sætter dig således i stand til med få klik at vælge f.eks. de ti hyppigst brugte verber:

1. essere
2. avere
3. fare
4. dire
5. potere
6. volere
7. sapere
8. dovere
9. andare
10. vedere

Du bestemmer selv intervallet ud af de knap 200 verber, vi har p.t., og du kan vælge til og fra, efterhånden som du går frem.

Funktionen finder du to steder:
 1. Når du øver de italienske verbers bøjning
  • Log ind
  • Klik på en bøjning under Mit studio, Mine verber
  • Klik på vælg efter hyppighed
  • Følg anvisningen
 2. Når du øver de italienske verbers betydning
  • Log ind
  • Klik på gloselisten verber (i venstre søjle)
  • Klik på tilpas
  • Klik på vælg efter hyppighed
  • Følg anvisningen
HUSK: du kan benytte nulstil til at fravælge alle verber.

Gå til verber og bliv hørt i de italienske regelmæssige-, uregelmæssige- og refleksive verber!

Uddrag fra nyhedsbrev 27.02.2011


Det kræver en indsats at lære tallene på et fremmedsprog, men hvem siger, at det ikke samtidig kan være sjovt. :-)

Prøv vores nye feature: Tombola! (tallotteri)

Hvad er det nu lige, det går ud på?
Når du klikker på start-knappen, begynder Andrea Patucelli (vores stemme) at sige tallene 1 - 90 i en tilfældig rækkefølge. Har du et tal på en af dine plader, klikke du på det. Når du har en fuld række, råber du tombola! (og klikker på tombola-knappen).

Vi har tilføjet en række features, som du selv kan kontrollere:
 • Klik på løbende kontrol for at blive tjekket, hver gang du markerer et tal. Så vil du straks blive rettet, hvis du har hørt forkert. Du kan også vælge kun kontrol ved tombola.
 • Du kan kontrollere hastigheden, som tallene kommer med, ved at klikke på bjælkerne til venstre. Du kan skifte hastighed, når du vil, gennem hele spillet, og du kan også pause det helt.
 • Du kan springe tilbage i tallene, hvis der lige er noget, du skal høre igen. Nu handler det jo om at lære tallene, og så er det vel i orden at snyde lidt. ;-)
 • Du kan spille med 1-5 plader
 • Kommer du til at markere et forkert tal, klikker du bare en gang mere, så fjernes markeringen
Et godt råd
Sig tallene højt for dig selv, lige når du har hørt dem. Det hjælper dig til at forstå dem, og du får øvet udtalen.

Og så det med småt
Der er ingen præmier...

Hvis du kun lige er kommet i gang med at lære tallene
- så anbefaler vi, at du starter med at øve dem vha. gloselisten tallene (i venstre søjle under verber og gloser). Her vælger du selv, hvilket interval du vil øve, og du kan arbejde dig stille og roligt frem.

Benyt vores online tombola og lær hurtigt de italiensk tal!

Uddrag fra nyhedsbrev 21.02.2011


Så er vi klar med endnu en udvidelse af pronomin-funktionen: Du kan nu øve dig i at sige det helt kort vha. sammensatte pronominer!

De italienske sammensatte pronominer
Som ved akkusativ- og dativpronominerne er der tre opgavetyper:
 1. Do il libro a Mario - Glielo do (erstat)
 2. Compri le sigarette a Marta? - Sì, gliele compro (erstat og svar)
 3. Mi porti la giacca? - Sì, te la porto (erstat og svar)

Du kan også vælge både at skrive pronomin og verbum og øve begge dele samtidigt.
Opgaverne kan være i presente, passato prossimo, condizionale og futuro.
Her nogle eksempler:
Insegni le regole ai ragazzi?Sì, gliele insegno (presente)
Ti hanno spiegato la legge?No, non me l'hanno spiegata (passato prossimo)
Comprereste i fiori alle ragazze?Si, glieli compreremmo (condizionale)
Ci leggerai la storia?Si, ve la leggerò (futuro)
For at få opgaver med sammensatte pronominer skal du gøre følgende:
 • Klik på grammatik og Akkusativ- og dativpronominer
 • Markér én eller flere opgavetyper under Sammensatte pronominer
 • Markér én eller flere bøjninger og evt. Jeg skriver under Verber
 • Klik på Go!
Lære de italienske pronominer med vores online grammatiske øvelser, som du kan indstille præcist til dit niveau!

Uddrag fra nyhedsbrev 30.01.2011


Nu er vi klar med næste trin i det nye grammatiske emne Akkusativ- og dativpronominer: Du har nu mulighed for at øve pronominer og verber samtidigt!

Akkusativpronominer i forbindelse med passato prossimo
I den nye funktion kan du vælge selv at skrive både pronomin og verbum, og du kan således øve, hvordan participiet bøjes efter akkusativpronominet, som i følgende eksempler:
Hai mandato le lettere?Sì, le ho mandate
Avete mangiato la pizza?Sì, l'abbiamo mangiata
Hai lavato i piatti?No, non li ho lavati
For at få opgaver af denne type skal du gøre følgende:
 • Klik på grammatik og Akkusativ- og dativpronominer
 • Markér én eller flere opgavetyper under Akkusativ
 • Markér Passato prossimo og Jeg skriver under Verber
 • Klik på Go!
Senere kan du prøve at tilføje opgavetyper fra dativ, så du blander øvelser, hvor participiet skal bøjes, og hvor det ikke skal bøjes:
Hai letto le favole?Sì, le ho lette
Hai letto le favole a Maria?Sì, le ho letto le favole

Vælg mellem flere bøjninger
Du kan få opgaver i presente, passato prossimo, condizionale og futuro.
Det er en god idé at starte med én bøjning ad gangen, men senere kan du også mixe dem som herunder:
Portate i regali?Sì, li portiamo
Venderai la bicicletta a Luigi?No, non gli venderò la bicicletta
Hai letto la cartolina?No, non l'ho letta
Ci aiutereste?Sì, vi aiuteremmo
Igen vil du få meget ud af at sætte fantasien i sving og forestille dig en situation, som passer til sætningerne, og så sige dem højt for dig selv. Du vil få øvet både pronominer, pronominernes placering, verbernes bøjningersformer og den generelle forståelse af sætningerne.

Brug menuen foroven og find mange flere øvelser i italiensk grammatik online

Uddrag fra nyhedsbrev 16.01.2011


Vi er rigtig glade for endelig at kunne præsentere dette nye værktøj, som vi har arbejdet på længe, og som mange af jer har spurgt efter.

De italienske akkusativ- og dativpronominer
Under menupunktet grammatik finder du nu pronominerne, som de fleste nok oplevet kræver lidt øvelse, før de kommer helt af sig selv. ;-)

Det er altid en god idé at gå gradvist frem i et nyt emne, og du kan således selv vælge hvilken pronomin-type, akkusativ eller dativ, der skal med i øvelserne, og om de skal være i ental, flertal eller blandet.

Der er tre opgavetyper (her akkusativ):
 1. compra la bicicletta - la compra
 2. mangiate i panini? - sì, li mangiamo
 3. ci sentite? - sì, vi sentiamo

I type 1 og 2 øver man pronominer i 3.p.: lo, la, l', li, le
I type 3 øver man pronominer i 1.p. og 2.p.: mi, ti, ci, vi

Tilsvarende med dativpronominer:
 1. telefono a Michele - gli telefono
 2. mandi la cartolina a Giulia? - sì, le mando la cartolina
 3. ti prepara gli spaghetti? - sì, mi prepara gli spaghetti

Du kan fokusere på én bestemt opgavetype eller vælge flere samtidig, så de kommer blandet mellem hinanden.

Et godt tip
Prøv ved hver opgave at forestille dig en situation, hvor sætningen kunne blive sagt (bare brug din fantasi). Sig så højt både spørgsmål og svar. Det vil hjælpe dig til at tage pronominerne i brug også ude i det virkelige liv. :-)

Kom i gang med de online grammatiske øvelser, og få hurtigt lært de italienske pronominer!

Uddrag fra nyhedsbrev 06.12.2010


Vi har nu endnu et par friske gloselister klar til jer.
Samtidig varsler vi nye priser fra nytår.

Nye gloselister:

spørgeord
Vi har samlet de mest almindelige:
perché, dove, quanto, chi, che cosa, come osv.
- der er lyd på alle gloser

udtryk med fare
fare la spesa, fare i compiti, fare il bucato, fare in tempo, avere da fare osv.
- der er lyd på alle udtryk

Du finder listerne i venstre søjle under gloselister.

Nye priser fra 1/1 2011
Vi har ingen prisstigning på selve ydelsen, men der er nu så mange brugere af sitet, at vi skal til at opkræve moms.
Vi er meget glade for den store interesse og håber, I får noget ud af øvelserne!

Giv et gavekort til Lo studio italiano i julegave
Glæd en af dine venner med et gavekort til jul!
Bare klik på gavekort øverst til højre på sitet.

Gå til vores italienske gloselister, og få hurtigt lært en masse nye italienske ord!

Uddrag fra nyhedsbrev 20.11.2010


Vi har nu et par nye gloselister klar til jer, denne gang om krop og legemsdele. :-)

Nye gloselister:

kroppen
capo, ginocchio, braccio, gomito, dito, sopracciglio osv.
- ca. 50 nye gloser

kroppen (sg-pl)
Her kan du øve dig i flertalsformerne af en række udvalgte gloser, eks:
la mano-le mani
il labbro-le labbra

Der er lyd på (næsten) alle gloser!
Du finder listerne i venstre søjle under gloselister.

Prøv de nye gloselister - forøg dit italienske ordforråd!

Uddrag fra nyhedsbrev 07.11.2010


Bøjning på tværs
Du kan nu øve verber på tværs af bøjningerne.
Du vælger frit dine bøjninger, som du høres i umiddelbart efter hinanden.
Det hele er samlet på én side, så du kan sammenligne og få overblik over de forskellige bøjninger.

Her et eksempel med essere i presente, imperfetto og condizionale:
presente
(io)
(tu)
(lui/lei)
(noi)
(voi)
(loro)
sono
sei
è
siamo
siete
sono

imperfetto
(io)
(tu)
(lui/lei)
(noi)
(voi)
(loro)
ero
eri
era
eravamo
eravate
erano

condizionale
(io)
(tu)
(lui/lei)
(noi)
(voi)
(loro)
sarei
saresti
sarebbe
saremmo
sareste
sarebbero


Du kan desuden selv vælge, hvilke personer, du vil høres i.
Her kommer et eksempel kun med io i mange bøjninger:
presente
(io)sono

passato prossimo
(io, f)sono stata

imperfetto
(io)ero

condizionale
(io)sarei

futuro
(io)sarò

passato remoto
(io)fui

cong. presente
(io)sia

cong. imperfetto
(io)fossiOg et andet eksempel kun med passato prossimo i alle personer - bemærk skiftende køn:
passato prossimo
(io, f)
(tu, f)
(lui)
(noi, m)
(voi, m)
(loro, f)
sono stata
sei stata
è stato
siamo stati
siete stati
sono state


Der er mange muligheder for at variere din øvning!
Prøv forskellige kombinationer af personer og tider.
Brug det f.eks. til at sætte bøjninger, som du har svært ved at skelne, op mod hinanden.

Fint! Hvordan kommer jeg i gang?
Bare gør som følger:
- gå til www.lostudioitaliano.com
- log ind
- klik på bøjning på tværs under Mit studio, Mine verber i søjlen til højre
- vælg bøjninger, personer og verber
- klik på Go!

Et enkelt tip:
Nå du vælger verber, er de opstillet alfabetisk i én stor gruppe.
Det skyldes, at verber, der er uregelmæssige i én bøjning, ikke nødvendigvis er det i en anden, så dén form for opdeling går ikke...
Vil du gerne vælge en bestemt gruppe verber, som alle are-verber eller alle refleksive, kan du gå ind under f.eks. stare + gerundio under Mine verber, vælge verberne her og endelig overføre dem til bøjning på tværs.

Benyt dette nye online øveredskab, og få hurtigt lært de italienske verbers bøjning!

Uddrag fra nyhedsbrev 24.10.2010


Når du klikker på en bøjning under Mit studio, Mine verber, vil du nu finde følgende nye funktioner, som gerne skulle spare dig for en del klik med musen:

 • Overfør
  Du kan nu overføre dit valg af verber fra én bøjning til en anden.
  Har du f.eks. valgt en række verber under presente, som du efterfølgende også gerne vil øve i imperfetto eller en anden bøjning, kan du benytte denne funktion og undgå at skulle foretage valgene igen.
  Bare klik på overfør, og vælg så den bøjning, verberne skal overføres til.
  Afslut ved at klikke på overfør-knappen til højre for rullemenuen.
  Bemærk: Tidligere valg, under den bøjning der overføres til, vil blive slettet.

 • Nulstil
  Benyt denne funktion til med et enkelt klik at fjerne alle flueben udfor verberne.
  Bemærk: alle ændringer gemmes først, når du klikker på Go!-knappen.
Brug funktionerne under Mine verber til at øve fokuseret og struktureret. Vælg de verber, du arbejder med, så husker systemet det for dig, og så skal du bare klikke på Go!-knappen, hver gang du logger ind.

Lad funktionerne under Mit studio hjælpe dig med at lære bøjningerne af de italienske verber!

Uddrag fra nyhedsbrev 10.10.2010


Rigtig mange nye verber!
Vi har opdateret samlingen af verber under hver bøjning.
BøjningAntal nye verber
passato prossimo10
imperfetto141
condizionale135
futuro131
imperativo174
passato remoto136
cong presente150
cong imperfetto166
stare + gerundio49
Hermed ligger antallet af verber i hver bøjning lige over 200.

Hvilke verber er der lyd på?
Du kan nu nemt finde de verber, som har lyd på bøjningen.
- klik på en bøjning, f.eks. presente, i søjlen til venstre
- klik på vis lyd foroven i anden søjle
Alle verber med lyd på vil så blive marketet.

Også når du vælger verber under Mit studio, mine verber vil verber med lyd på bøjningen være markeret.

Benyt vores online øveværktøjer, bliv hørt i de italienske verbers bøjning, og lær hurtigt!

Uddrag fra nyhedsbrev 03.10.2010


Som vi skrev i det foregående nyhedsbrev, har vi arbejdet på en længere gloselisten med adjektiver. Den er nu klar!
Ny gloseliste:

adjektiver
malato, pesante, lento, buio, debole osv.
- der er lyd på alle 150 gloser.
- du finder listen i venstre søjle under gloselister


Sådan kommer du i gang
Listen er jo meget lang, så tanken fra vores side er, at du starter med at vælge et mindre antal gloser ud. Det tager kun et øjeblik og gør din øvning langt mere effektiv:
- log ind
- klik på adjektiver i søjlen til venstre
- klik på tilpas
- fjern fluebenet ud for alle for at vælge alle gloser fra
- marker de adjektiver, du gerne vil øve, f.eks. 5-10 stykker
- klik på gem tilpasning forneden

Efterhånden som du lærer dem, klikker du bare på tilpas igen og fjerner/tilføjer nye.

Lær de vigtige italienske adjektiver med denne nye gloseliste!

Uddrag fra nyhedsbrev 26.09.2010


Nu tager vi hul på de italienske adjektiver (tillægsord)!
I første omgang har vi lagt en ny gloseliste ud med en række almindelige adjektiver:

adjektiver (kort)
freddo, giovane, leggero, facile, ricco osv.
- der er lyd på alle gloser, ca. 40 stk.
- du finder listen i venstre søjle under gloselister

Vi arbejder desuden på en længere liste med yderligere 100 adjektiver, som vil være til rådighed inden længe.

Glem ikke
- at du kan tilpasse listen, så den passer til dine egne behov (klik på listen, så på tilpas)
- at du altid kan få det rigtige svar oplyst ved at taste Ctrl
- at du kan kopiere listen til Mit studio og redigere den frit (klik på tilpas, så på kopiér til Mit studio)
- at bruge repetitionsfunktionen (tast Shift + Enter). Ved at fokusere og repetere lærer du meget hurtigere.
- at du hurtigt kan få adgang til lyden ved at klikke på vis alfabetisk

Kom i gang med den nye liste og forøg dit italienske ordforråd!

Uddrag fra nyhedsbrev 12.09.2010


Vi har arbejdet med gloseliste-funktionen og tilføjet en fleksibilitet som giver dig nye muligheder. Det handler om, at man nu kan tilføje kommentarer til gloserne på en sådan måde, at lyden stadig er tilgængelig.

Det må du lige forklare lidt nærmere...
Jo, hvis du nu f.eks. har oprettet en gloseliste med et glosepar, som (under rediger) ser sådan ud:

nat:notte

Så vil lyden til notte være tilgængelig, og alt er godt.
Men hvis du nu samtidig gerne vil øve at notte er hunkøn, og derfor skriver:

nat:una notte

- så forsvinder lyden, fordi systemet leder efter lyden una notte, og den har vi ikke.

Og hvad er det så, man kan gøre?
Du anbringer simpelthen bare kommentaren i parentes før eller efter glosen:

nat:(una) notte
nat:notte (f)

- så er lyden bevaret, og notte vil stadig blive godkendt som svar.
Er der flere svar, kan de have hver deres kommentar:

lærer:insegnante (m/f), maestro (m)


Opret dine egne gloselister under Mit studio med ordforråd efter eget valg!

Uddrag fra nyhedsbrev 29.08.2010


Nu har du hurtig adgang til lyden i gloselisterne:

 • Lyd ved alfabetisk visning
  Når du klikker på en gloseliste, kommer funktionen vis alfabetisk til syne. Klikker du herpå, vises alle gloserne i listen - nu med direkte adgang til lyden.
  Alle gloser med tilknyttet lyd vil være med blå skrift, og du skal blot klikke på dem for at høre udtalen.
Husk, at også når du oprettet dine egne gloselister med selvvalgte gloser, kommer der lyd på glosen, hvis blot denne findes i vore database.
Der er i øjeblikket over 2800 lydfiler til rådighed.

Uddrag fra nyhedsbrev 15.08.2010


Denne gang kan vi informere om følgende forbedringer af sitet:

 • Kom godt i gang
  Vi har skrevet en lille guide, hvor du hurtigt kan få et overblik over sitets forskellige værktøjer og deres muligheder.
  Læs den her
 • Repetitionsfunktion ved grammatikøvelserne
  Når du laver grammatikøvelser, kan du nu føje de opgaver, som volder dig problemer, til en repetitionsliste. Det gøres ved at trykke Shift+Enter, når du har passeret den aktuelle opgave.
 • Ny grammatisk opgavetype (substantiver+adjektiver)
  Du kan nu vælge en ny opgavetype, når du øver dig i substantivernes og adjektivernes bøjning. Den går ud på at danne sætninger ud fra opgivne ord. Eks:
  (sg) piazza, bello - la piazza è bella
  (pl) ragazza, giovane - le ragazze sono giovani
  Sg=ental, pl=flertal
Lære italiensk online med vores øveredskaber via menuen foroven!

Klik herunder for at se en demonstration af øvemulighederne angående:
De italienske verbers bøjning
Passato prossimo
Italiensk grammatik
Italiensk for begyndere
Lær italiensk online
De italienske refleksive verber
Tallene på italiensk
De italienske pronominer
Italiensk tombola / bingo
De italienske akkusativpronominer
De italienske dativpronominer
De italienske sammensatte pronominer
Lær italiensk sprog
Supplerende øvelser til sprogkursus
Supplerende øvelser til din lærebog
Italiensk ordforråd
Italienske gloser
Lær italienske adjektiver
Italienske adjektivers kongruens
Italiensk udtale
Det italienske verbum piacere
Bøjningen af essere, avere, fare, stare, potere, volere, dovere, andare
De italienske substantivers bøjning
De italienske bøjninger: presente, condizionale, futuro, imperfetto, passato remoto, congiuntivo presente, congiuntivo imperfetto, stare + gerundio


 
Web apps: Smartphone & tablet (?) cookies | betingelser | persondata
Cookies
Sitet anvender cookies, som har den funktion at få interaktiviteten til at virke.
Desuden anvendes Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik.
Web apps luk

Du kan tilgå Lo Studio Italiano på smartphone og tablet (iOS/Android).
Du skal blot gå til sitet via browseren. Systemet registrerer automatisk din enhed og viser den version (web app), som passer til skærmstørrelsen.
Der skal ikke downloades eller installeres noget på din enhed.
HERHER